Skip to main content

Redeye bistår Spago Nanomedical i övertecknad företrädesemission

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2017 14:56 CEST

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical tecknades till cirka 124 procent. Emissionen tillför Spago Nanomedical omkring 48,7 Mkr före emissionskostnader om cirka 3,9 Mkr. 

I företrädesemissionen emitterades totalt 5 734 721 units, där varje unit berättigar till en aktie och fyra teckningsoptioner av serie TO9. Under perioden 11-22 mars 2019 ger fem teckningsoptioner innehavaren rätten att teckna en ny aktie. Teckningskursen vid optionsinlösen motsvarar 70 procent av en volymvägd genomsnittlig aktiekurs under perioden 25 februari – 8 mars 2019, dock som lägst uppgående till 8,50 SEK per aktie.

Av de units bolaget erbjudit har 7 097 877 tecknats med stöd av företrädesrätt, vilket motsvarar ca 94 procent av emissionen. Därtill har 1 706 843 units tecknats utan stöd av företrädesrätt, vilket representerar omkring 30 procent av emissionen. Sammantaget har därmed 8 804 720 units tecknats i företrädesemissionen, vilket motsvarar 124 procent av emissionsbeloppet. Emissionsgarantin har således inte tagits i anspråk.

Redeye AB var finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB var legal rådgivare till Spago Nanomedical i samband med företrädesemissionen.

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).