Skip to main content

Pressmeddelanden

Redeye bistår Karo Pharma i övertecknad emission

Redeye bistår Karo Pharma i övertecknad emission

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 08:18 CEST

Karo Pharmas företrädesemission, som avslutades fredag 15 april 2016 och där Redeye agerade finansiell rådgivare, övertecknades sammantaget till 210 %. Tillsammans med en övertilldelningsoption har den tillfört bolaget 280 miljoner kronor före emissionskostnader.

Media no image

Redeye today publishes its first analysis of Fingerprint Cards

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2016 08:24 CEST

The Redeye research report on Fingerprint Cards is publicly available today. It is the first thorough, long term value assessment of the company which has had Europe's most traded share and been one of the most acclaimed, controversial and contested in the past year. Redeye's goal has been to dispel as many as possible of the question marks that has been surrounding Fingerprint Cards, FPC.

Media no image

Idag publicerar Redeye sin första analys av Fingerprint Cards

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2016 08:23 CEST

Redeyes analys av Fingerprint Cards, som publiceras idag, ger den första allmänt tillgängliga bedömningen av det långsiktiga värdet på bolaget som haft Europas mest handlade aktie och varit ett av de mest uppmärksammade, omdebatterade och ifrågasatta under det gångna året. Redeyes målsättning har varit att räta ut så många av frågetecknen kring bolaget som möjligt.

Media no image

Redeye initiates research coverage of Danish clean tech company Photocat

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 08:13 CEST

​Redeye has published its initial analysis of the highly interesting clean technology company Photocat. Photocat, with offices in Roskilde, makes a photocatalytic air purification product sold to companies that produce construction materials, like pavements, roofs, windows, garden tiles etc. By mixing in Photocat’s NOxOFF harmful substances are eliminated from the air.

Media no image

Redeye inleder bevakning av danska Photocat listat på First North

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 08:02 CEST

Redeye har publicerat sin första analys av det högintressanta miljöteknikbolaget Photocat. Photocat, med kontoret i Roskilde, tillverkar en titanbaserad fotokatalytisk produkt för luftrening som säljs till företag över hela världen som tillverkar byggmaterial såsom cement, tak, fönster och golv. Photocats NOxOFF fungerar som luftrenare och eliminerar skadliga ämnen ur luften.

Cereno Scientific väljer Redeye som finansiell rådgivare

Cereno Scientific väljer Redeye som finansiell rådgivare

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2016 10:44 CEST

Cereno Scientific har valt Redeye som finansiell rådgivare för en riktad nyemission under andra kvartalet nu i år och en planerad senare introduktion på AktieTorget.

Media no image

Havan Hanna ny analytiker på Redeye

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2016 09:15 CEST

Havan Hanna har anställts som analytiker på Redeye i Stockholm. Han förstärker det befintliga analysteamet för tech-bolag och kommer att arbeta på Redeye parallellt med att han slutför sina studier på KTH.

Nanexa  väljer Redeye som finansiell rådgivare

Nanexa väljer Redeye som finansiell rådgivare

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2016 09:57 CEST

Nanoteknikföretaget Nanexa har valt Redeye som finansiell rådgivare för en företrädesemission som fullt tecknad ska tillföra bolaget 20,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nanexa väljer Redeye som finansiell rådgivare för företrädesemission

Nanexa väljer Redeye som finansiell rådgivare för företrädesemission

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2016 12:10 CET

Styrelsen för Nanexa AB, noterat på AktieTorget, kallar till extra bolagsstämma den 6 april och föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en emission med företrädesrätt för Nanexas befintliga aktieägare. Den föreslagna teckningstiden är i så fall 25 april – 13 maj 2016, den föreslagna teckningskursen 8 kronor och bolagets styrelse har valt Redeye som finansiell rådgivare för transaktionen.

 Eurocine Vaccines fulltecknade nyemission stärker finanserna inför klinisk studie

Eurocine Vaccines fulltecknade nyemission stärker finanserna inför klinisk studie

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2016 08:58 CET

Redeye har agerat finansiell rådgivare till forskningsbolaget Eurocine Vaccines i bolagets framgångsrika företrädesemission av aktier och teckningsoptioner till ett värde av 18 miljoner kronor. Eurocine Vaccines siktar på att ta en unik global position inom nasal influensavaccinering för barn under två år.