Skip to main content

Pressmeddelanden

Cereno Scientific inleder teckningsperiod

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 10:11 CEST

Den 26 april 2016, inleds teckningstiden i Cereno Scientific AB:s (Cereno) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper från och med den 26 april till och med den 19 maj 2016.

Spago Nanomedical valde Redeye som finansiell rådgivare

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 09:29 CEST

Spago Nanomedical AB har valt Redeye som finansiell rådgivare för en nyemission om 15 miljoner kronor riktad till fem nya och fyra befintliga investerare.

Redeye finansiell rådgivare till Immunicum i kapitalanskaffning

Redeye finansiell rådgivare till Immunicum i kapitalanskaffning

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 11:38 CEST

​Immunicum, ett ledande svenskt forskningsbolag inom immunonkologi, offentliggjorde i dag planer på en kapitalanskaffning i form av en företrädesemission på upp till cirka 111 MSEK, en övertilldelningsoption på upp till cirka 20 MSEK, samt en eller flera riktade erbjudanden till institutionella investerare i Sverige och utomlands.

Nanexa inleder teckningsperiod

Nanexa inleder teckningsperiod

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 08:21 CEST

Redeye agerar finansiell rådgivare till forskningsbolaget Nanexa i bolagets förestående företrädesemission på 20,3 miljoner kronor. Nanexa utvecklar PharmaShell®, som nästa generations nanoteknologiska drug delivery system för att göra läkemedel effektivare och säkrare

Redeye bistår Karo Pharma i övertecknad emission

Redeye bistår Karo Pharma i övertecknad emission

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 08:18 CEST

Karo Pharmas företrädesemission, som avslutades fredag 15 april 2016 och där Redeye agerade finansiell rådgivare, övertecknades sammantaget till 210 %. Tillsammans med en övertilldelningsoption har den tillfört bolaget 280 miljoner kronor före emissionskostnader.

Redeye today publishes its first analysis of Fingerprint Cards

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2016 08:24 CEST

The Redeye research report on Fingerprint Cards is publicly available today. It is the first thorough, long term value assessment of the company which has had Europe's most traded share and been one of the most acclaimed, controversial and contested in the past year. Redeye's goal has been to dispel as many as possible of the question marks that has been surrounding Fingerprint Cards, FPC.

Idag publicerar Redeye sin första analys av Fingerprint Cards

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2016 08:23 CEST

Redeyes analys av Fingerprint Cards, som publiceras idag, ger den första allmänt tillgängliga bedömningen av det långsiktiga värdet på bolaget som haft Europas mest handlade aktie och varit ett av de mest uppmärksammade, omdebatterade och ifrågasatta under det gångna året. Redeyes målsättning har varit att räta ut så många av frågetecknen kring bolaget som möjligt.

Redeye initiates research coverage of Danish clean tech company Photocat

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 08:13 CEST

​Redeye has published its initial analysis of the highly interesting clean technology company Photocat. Photocat, with offices in Roskilde, makes a photocatalytic air purification product sold to companies that produce construction materials, like pavements, roofs, windows, garden tiles etc. By mixing in Photocat’s NOxOFF harmful substances are eliminated from the air.

Redeye inleder bevakning av danska Photocat listat på First North

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 08:02 CEST

Redeye har publicerat sin första analys av det högintressanta miljöteknikbolaget Photocat. Photocat, med kontoret i Roskilde, tillverkar en titanbaserad fotokatalytisk produkt för luftrening som säljs till företag över hela världen som tillverkar byggmaterial såsom cement, tak, fönster och golv. Photocats NOxOFF fungerar som luftrenare och eliminerar skadliga ämnen ur luften.

Cereno Scientific väljer Redeye som finansiell rådgivare

Cereno Scientific väljer Redeye som finansiell rådgivare

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2016 10:44 CEST

Cereno Scientific har valt Redeye som finansiell rådgivare för en riktad nyemission under andra kvartalet nu i år och en planerad senare introduktion på AktieTorget.