Pressmeddelande -

Hönsprojekt årets vinnare av Naturstipendiet

År 2002 var det 100 år sen Erik Rosenberg föddes. Han var en av vårt lands främsta ornitologer och var även tidigt ute när det gällde att se sambanden mellan spridning av miljögifter i naturen och en ökande fågeldöd. Erik Rosenberg var också en viktig tillskyndare av och idégivare för att föreslå landstinget att inrätta en vilt- och naturvårdskommitté.

Ungdomens naturstipendium ska dels stimulera ungdomar till aktiva insatser för naturen i länet, dels bidra till att Erik Rosenbergs namn och viktiga arbete för naturskyddet inte faller i glömska. Stipendiet delas idag ut av Vilt- och naturvårdskommittén inom Region Örebro län. Stipendiebeloppet är på 10 000 kr och delas ut årligen.

Utdelningen sker av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) tillsammans med andra ledamöter från Vilt och naturvårdskommittén på plats på Lonnhyttans och Granbergsdals fritids den 20 december kl. 14.00.

Kommitténs motivering lyder:

Lonnhyttans och Granbergsdals fritids visar genom sitt hönsprojekt att det är möjligt att genomföra bra idéer tillsammans. Här har både personal, elever och föräldrar varit delaktiga på olika sätt. Projektet har genomsyrats av kunskap om höns, ekonomi och praktiskt byggande av hönshus. Att ha höns är att på ett konkret sätt lära sig om ekosystem och om maten vi äter. Barnen har fått möjlighet till närhet till djur och natur och en förståelse för sambanden. Lonnhyttans och Granbergsdals fritids inspirerar dessutom genom sitt hönsprojekt andra fritids och skolor i länet.”

För information:

Kommitténs sekreterare

Åsa Wistrand, 072-546 01 05

asa.wistrand2@regionorebrolan.se

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • ekosystem
  • höns
  • naturvård
  • fritids
  • regional utveckling

Regioner

  • Karlskoga

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Presskontakt

Lena Hagsten

Lena Hagsten

Presskontakt Kommunikationsstrateg Region Örebro län 0706057352
Sten Lundberg

Sten Lundberg

Presskontakt Pressansvarig Region Örebro län 019 602 7358
Carl Olsson

Carl Olsson

Presskontakt Region Örebro län 019-6027548
Cecilia Pierre Tallroth

Cecilia Pierre Tallroth

Presskontakt Folktandvården Region Örebro län 070-3024546

Ola Ström

Presskontakt Presskommunikatör Regional utveckling 019-602 63 99
Petra Ekenstam

Petra Ekenstam

Presskontakt Universitetssjukhuset Örebro 019-602 3736

Relaterat material