Västerbotten fortsätter satsningen på Nederländerna

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 12:48 CET

​Västerbottens turismaktörer åker till en av den största Holländska resemässan, Vakantiebeurs, för fortsatt bearbetning av den nederländska marknaden.

250 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt i norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 09:35 CET

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt prioriteringsmöte tilldelat närmare 67,9 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Västerbotten. Totalt beviljades 28 projekt till ett värde av 250 miljoner kronor.

​Arctic Design of Sweden bryter trender och korsar gränser

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 10:25 CET

Svensk design gör succé globalt. Men exporten av produkter är betydligt större från södra än norra Sverige. Därför ska projektet Arcric Design of Sweden bryta trenden. Under en treårsperiod kommer fem storstäder, däribland New York och Köpenhamn, få ta del av norr- och västerbottnisk design.

​Europa besöker Västerbotten för att skapa nya samarbeten

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 08:07 CET

I veckan anordnar Region Västerbotten konferensen Innovation Loop, Live på Humlab X i Umeå. Under två dagar kommer ett femtiotal deltagare från universitet och regioner i Europa att samarbeta för att ytterligare vässa de öppna innovationsprocesser som vuxit fram i Västerbotten de senaste sex sju åren.

13 aktörer har nominerats till Västerbotten Grandpris 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 08:15 CET

Västerbotten Grandpris tilldelas en aktör som genom sitt sätt att agera lyfter Västerbotten nationellt och internationellt. Nu har inte mindre än 14 kandidater nominerats till 2019 års utdelning av utmärkelsen. Vinnaren presenteras vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel den 22 januari.

Störst ökning av tillväxten inom Kulturella och kreativa näringar i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 08:47 CET

I torsdags, den 29 november, släpptes rapporten Kreametern Analys. Rapporten visar en ökning av Kulturella och kreativa näringar i hela landet, men Västerbotten toppar listan. Ett kvitto på att det arbete och satsningar som görs ger resultat. Rapporten visar också tydliga förändringar inom branschen, där fler väljer att starta företag istället för att ta anställning.

Följ med live när förbundsfullmäktige sammanträder

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 09:52 CET

Förbundsfullmäktige sammanträder

Torsdagen den 29 november kl 13:00
Fullmäktigesalen, Gamla stadsbiblioteket
Rådhusesplanaden 6A, Umeå

Fullmäktigesammanträdet webbsänds: www.regionvasterbotten.se/direkt

Läs handlingar med beslutsunderlag: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/politik/forbundsfullmaktige/kallelse-forbundsfullmaktige/

Ärendelista
Sammanträdets öppnande, upprop och protokollets justering

1. Fastställande av ärendelistan och förändringar av kungörelsen

2. Webbsändning av förbundsfullmäktige. Information och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet

3. Informationer:
- Konjunkturläget i Västerbotten
- Bildande av regionkommun i Västerbotten 2019
- Lägesrapport i kollektivtrafikfrågan
- Processplanen för den regionala utvecklingsstrategin
- Information från revisionen

4. Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län. Val av likvidator

5. Delårsbokslut per den 31 augusti 2018

6. Budget 2019

7. ALMI Företagspartner Nord AB. Ägaranvisning

8. ALMI Företagspartner Nord AB. Driftanslag

9. Ägarinstruktion till ombud för bolagsstämmor 2019

10. Regionförbundet i Västerbottens läns bolag. Överlämnande av

ägaransvar till den nya regionkommunen

11. Regionförbundet i Västerbottens läns föreningar och nätverk.

Begäran om utträde samt ansökan om medlemskap

12. Regionförbundet i Västerbottens läns ansvar för den regionala

kollektivtrafiken. Överlämnande av ansvaret till den nya

regionkommunen

13. Taxehöjning för Norrlandsresan

14. Taxehöjning för Regiontrafiken buss

15. AB Transitio. Förslag till justering av bolagsdokument

16. Norrtåg AB. Borgensåtagande tillkommande fordon

17. Delgivningar

18. Anmälan av motioner

19. Anmälan av interpellationer

Presskontakt
Emil Hägglund
Emil.hagglund@regionvasterbbotten.se
076-141 05 05

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Förbundsfullmäktige sammanträder torsdagen den 29 november kl 13:00 i Fullmäktigesalen, Gamla stadsbiblioteket – Rådhusesplanaden 6A, Umeå. Möjlighet finns att följa live via vår webbsänding.

Läs vidare »

​Regionernas arbete med bioekonomi lyfts som gott exempel i Bryssel

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 08:15 CET

Genom att samla sig till en gemensam röst sprids nu kunskap och erfarenhet om hur bioekonomisektorn i Sveriges regioner kan bli ännu starkare. Både nationellt och i Europa. För att öka effektiviteten och utvecklingstakten för ett fossilfritt Sverige samarbetar tolv regioner inom projektet Bioekonomi – regioner i samverkan. Nu får vi kvitto på att vårt arbete är intressant.

Stormöte om digitaliseringens möjligheter

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 09:34 CET

Onsdagen den 28 november sätter Västerbotten ett skarpt fokus på digitalisering – 10-talets kraftfullaste förändrings- och förbättringsverktyg. 245 tjänstemän och politiker från kommun och landsting samlas på Nolia i Umeå för att samtala om hur vår välfärd kan utvecklas med hjälp av ny teknik och nya processer.

​Region Västerbotten deltar i ny nationell jämställdhetssatsning

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 13:00 CET

Region Västerbotten är en av sex regioner som valts ut att delta i satsningen på Modellregioner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler regioner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • olcfivzwiaqo.clxolcplihyn@qurenfgiygonfivaojsteterzhbocgtttmenak.snresp
 • 073-514 50 66

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • emmrilxa.hkuagxjglfnunkod@karesdgighonavvassstupernabolzttxrenxa.stbebg
 • 0761410505

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Opinionsbildning
 • miticavjelvba.rwlotrwerwnhvgoowtk@dereujgityonncvarostaoervibobmttmjennw.sjzeyt
 • 004670- 316 37 01

Om Region.Västerbotten

Vi gör skillnad för tillväxt och utveckling av Västerbotten

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner som medlemmar, och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen, skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

VästerbottensTurism är en del av Region Västerbotten, och samordnar den turistiska marknadsföringen av länet nationellt och internationellt. Vi uppmuntrar och stimulerar företags- och produktutveckling och genomför insatser för kvalitets- och miljösäkring.

Adress

 • Region.Västerbotten
 • Box 443 (V. Norrlandsgatan 13)
 • 90109 Umeå
 • Vår hemsida