Skip to main content

​Västmanland bäst på avfallsåtervinning

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2017 10:58 CET

Region Västmanland är bäst på att sortera ut avfall till återvinning. Andelen återvunnet avfall har ökat från 24 procent 2014 till 43 procent 2016. Det visar nya Öppna jämförelser av miljöarbetet i regioner och landsting.

– Mycket glädjande, säger regionrådet Andreas Porswald (MP). Avfallsåtervinning är ett område vi satsat särskilt på under senare år, Öppna jämförelser är ett kvitto på att vårt arbete är framgångsrikt.

– Regionen har länge arbetat aktivt med avfallsfrågor och successivt ökat källsorteringen. Idag har vi källsortering i alla verksamheter och vi sorterar dessutom ut matavfall till biogas, berättar Henrik Nordström, enhetschef på transport.

– Regionen kartlägger nu sina materialflöden för att för att göra dem miljöanpassade och cirkulära. Det kan t ex handla om att byta ut förbrukningsartiklar mot mer miljöanpassade alternativ eller att utveckla nya arbetssätt, säger miljöstrateg Elin Dalman.

Att arbeta med miljökrav i upphandling är ytterligare ett sätt att förebygga avfall och att köpa in mer miljö- och klimatanpassade produkter och tjänster. Det handlar om att ta miljöhänsyn ur ett livscykelperspektiv.

Goda exempel om miljökrav i upphandlingar
De jämförelser som SKL publicerar i dag omfattar nyckeltal för energiförbrukning, antibiotikaförskrivning, ekologiska livsmedel, medicinska gaser, förnyelsebara bränslen i kollektivtrafiken och avfall. De ger en bred bild av miljöarbetet i landsting och regioner. Tillsammans med jämförelserna ger SKL flera goda exempel på hur landsting och regioner använder sig upphandlingar till nytta för miljö och klimat.

– Syftet är att låta landsting och regioner lära av varandra och sporras att bli ännu bättre på att använda upphandlingar för att minska sin påverkan på miljön. Offentliga upphandlingar är ett av de viktigaste verktygen vi har, säger Gunilla Glasare avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.


För mer information kontakta:

Andreas Porswald (MP), regionråd
021-17 45 35

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.