Gå direkt till innehåll
Aktuellt smittläge covid-19: Ännu smittspridning i hela Skåne

Pressmeddelande -

Aktuellt smittläge covid-19: Ännu smittspridning i hela Skåne

Efter ett par veckors inbromsning har antalet fall ökat något men smittspridningen ligger kvar på en stabil nivå i Skåne. Smittan finns kvar i hela länet och varje dag registreras drygt ett 30-tal positiva fall. Det är fortfarande åldersgruppen 19-49 år som dominerar bland de positiva fallen.

Antalet inlagda med covid-19 på sjukhus har legat på en relativt låg nivå de senaste veckorna, men har nu ökat något och i dagsläget vårdas 18 patienter på sjukhus varav 3 på intensivvårdsavdelning. Bland äldre ligger antalet fall kvar på en låg nivå, detsamma gäller antalet smittade på särskilda boenden i kommunerna.

– Nu återstår det att se hur allt utvecklar sig när vi under hösten i allt större utsträckning träffas och umgås inomhus. Att provta sig vid symtom på covid-19 är viktigt för att begränsa smittspridningen, men det absolut viktigaste är skydda varandra mot covid-19 genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid sjukdom, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

Kortare tid för att boka självtest

Den totala testkapaciteten har utökats rejält för att korta väntetiderna för självtester. Det handlar bland annat om att det nu finns flera tillgängliga tider att boka på apotek men också åtta nya provtagningsplatser där man i sin bil kan göra ett självtest. På flertalet ställen är det nu oftast bara en dags väntan på självtester som har bokats på 1177.se.

– Det är mycket positivt att tillgängligheten till provtagningen för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och medborgare har ökat. Provtagning tillsammans med smittspårning är en viktig pusselbit i arbetet för att begränsa pandemin, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

Det finns för tillfället cirka 15 000 bokningsbara tider för självtester på 1177.se, men en genomgång visar tyvärr att många bokar tid för ett självtest som de sedan inte använder.

– Om man inte längre behöver sin tid uppmanar vi att man snarast avbokar den via 1177.se. På så sätt hjälps vi åt att ytterligare korta ner väntetiderna för de som verkligen är sjuka och behöver boka en tid för självtest, säger smittskyddsläkare Eva Melander.


Aktuella siffror

Lägesbild covid-19 i Skåne finns aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.


Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad