Gå direkt till innehåll
Bilresandet minskar – ny resvaneundersökning för Skåne

Pressmeddelande -

Bilresandet minskar – ny resvaneundersökning för Skåne

Antalet bilresor per person minskar i Skåne och kollektivtrafiken ökar. Detta enligt den största resvaneundersökningen som någonsin gjorts i Skåne. Region Skåne har tillsammans med alla Skånes kommuner och Trafikverket genomfört undersökningen hösten 2018.


Resor med bil och kollektivtrafik
Biltrafiken i Skåne har minskat från att 57 procent av alla resor görs med bil till 53 procent. Samtidigt har kollektivtrafikresandet ökat från 15 procent av alla resor till 20 procent enligt resvaneundersökningen. Och det är i synnerhet tågresandet som har ökat, från 6 procent till 9 procent av alla resor.

Resor med Cykel
Varje dag görs en miljon cykelresor i Skåne. Det innebär att andelen cykelresor är i stort sett oförändrad sedan tidigare undersökningar och motsvarar 16 procent av resandet. Men då är inte alla cykelresor till buss och tåg inräknade. Högst andel resor som sker med cykel har Lunds kommun, även om andelen har minskat något. Från 28 procent av alla resor till 27 procent. I Malmö har istället cykelns andel av alla resor ökat från 22 till 25 procent.

– Resultatet från resvaneundersökningen visar hur viktigt det är att vi fortsätter att satsa på kollektivtrafik och cykelvägar så att de som faktiskt behöver bilen för att få vardagen att funka slipper den trängsel som biltrafiken ger om alla tvingas ut på vägarna, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör Region Skåne.

Resvaneundersökningen visar också att andelen av befolkningen som inte reser varje dag har ökat. År 2007 reste 80 procent av skåningarna varje dag. Idag är motsvarande siffra 66 procent.

– Detta var den största resvaneundersökningen som har gjorts iSkåne. Vi har ännu inte hunnit sätta oss in helt i detta omfattande underlag, utan det är först nu när resultatet har kommit in som vi bättre kan förstå hur Skåningarna reser och vad vi och kommunerna kan göra för att förenkla skåningarnas vardag och samtidigt få fler att resa mer hållbart, säger Emma Morin som har varit projektledare för undersökningen.

Ta del av undersökningen
Här finns inte bara färdiga rapporter utan också omfattande möjligheter att ta ut data själv och se hur resandet ser ut varje enskild kommun.
Resvaneundersökning i Skåne

Fakta
Resvaneundersökning för Skåne 2018 genomfördes under hösten 2018. I undersökningen svarade 37000 skåningar om vilken tillgång de har till olika färdmedel och vilka resor gjorde under en dag: Hur långa resorna var, med vilket färdsätt och till vad. Med det som underlag formas en omfattande bild över hur resorna i Skåne sker. Undersökningen följde på motsvarande undersökningar som gjordes 2007 och 2013.

Frågor om resultatet
Jonas Hedlund - strateg för hållbart resande Telefon: 044-309 32 89
 jonas.hedlund@skane.se

Frågor om undersökningens genomförande
Emma Morin – kollektivtrafikstrateg Telefon: 0725-46 79 66
emma.morin@skanetrafiken.se

Utvecklingsdirektör
Ulrika Geeraedts Telefon: 0722-35 65 59
 ulrika.geeraedts@skane.se

Ämnen


En vanlig dag i Skåne *föds 43 barn *besöker 10 062 skåningar en läkare *besöker 15 096 skåningar en annan vårdgivare än läkare *blir 477 skåningar inskrivna i slutenvården *flyttar 120 personer till och 82 från Skåne *blir vi 48 fler skåningar *är 189 nationaliteter representerade bland skåningarna *görs 455 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977