Gå direkt till innehåll
Digitalt verktyg ska korta väntetiderna i primärvården

Pressmeddelande -

Digitalt verktyg ska korta väntetiderna i primärvården

Primärvården i Skåne tar nu hjälp av artificiell intelligens för att förbättra tillgängligheten. Ett nytt digitalt verktyg bidrar till kortare väntetider, ökad patientsäkerhet och minskad administration. Det är det första steget i en omfattande digitalisering av primärvården.

På Vårdcentralen Råå har man redan börjat använda verktyget och här ser vårdpersonalen hur det har hjälpt till att minska på tidsödande pappersarbete.

– Tid som jag tidigare lade på administration kan jag nu i stället ägna åt patienterna, säger Grethe Glendert Sundell, sjuksköterska på vårdcentralen.

Via ett formulär på en skärm beskriver patienten sina besvär och får därefter omedelbart besked om uppskattad väntetid för besöket. Idag sker detta i vårdcentralens väntrum men i förlängningen ska patienten kunna fylla i formuläret hemifrån via mobil, surfplatta eller dator.

När patienten väl möter läkaren eller sjuksköterskan är mycket av den normalt tidsödande dokumentationen redan gjord. Följden blir bättre patientmöten och kortare väntetider, både på vårdcentraler och i telefonrådgivning.

Verktyget bidar också till att öka patientsäkerheten. Genom att patienten i lugn och ro får redogöra för sin sjukdomshistoria och svara på alla relevanta frågor, får vården ett bättre underlag för att ställa diagnos. Läkaren eller sjuksköterskan får också vägledning med förslag på tänkbara diagnoser och lämpliga kontroller. På så sätt minskar risken för att något missas.

För Sofia Ljung, chef för Primärvårdsförvaltningen i Skåne, är det här är ett första steg i ett omfattande arbete med att införa digitalt stöd i primärvården.

– Vi måste öka tillgängligheten för patienterna och samtidigt ge våra medarbetare en bra arbetsmiljö. Det nya digitala verktyget kommer att frigöra tid och korta väntetiderna i primärvården, säger hon.

Verktyget kommer under hösten börja användas i liten skala på sju av Regions Skånes vårdcentraler (Råå, Kärråkra/Eslöv, Östermalm/Kristianstad, Dalby, Ramlösa, Sösdala och Sjöbo samt kvälls- och helgmottagningen i Malmö). Om piloterna faller väl ut ska det att successivt införas på samtliga offentliga vårdcentraler i Skåne med start efter årsskiftet.

– Region Skåne satsar nu stort på digitalisering i vården och det nya digitala verktyget för primärvården kommer att bidra till ökad nytta och tillgänglighet för skåningarna. Det är en naturlig del i framtidens sjukvård där vi har ökat fokus på hälsa och tillgänglighet, säger Alf Jönsson, regiondirektör.

För mer information: Marie Ljung, kommunikationschef, 046 -77 08 16

Se film om det nya verktyget i primärvården:

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977