Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 11 november 2021: Vänta inte med att vaccinera dig

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 11 november 2021: Vänta inte med att vaccinera dig

Skåne är en av de regioner där smittspridningen av covid-19 ökar mest. Nu måste alla hjälpas åt och ta sitt ansvar och vaccinera sig.

– Vaccinationerna mot covid-19 ligger fortfarande på en för låg nivå. Därför uppmanas alla att ta chansen och vaccinera sig så snart det bara är möjligt, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne.

Även om antalet invånare som vaccinerat sig sakta stiger i alla åldersgrupper, så är det inte tillräckligt. En mycket viktig åtgärd för att dämpa den tilltagande smittspridningen är att vaccinera sig. Detta hindrar inte bara smittspridningen utan också risken att bli svårt sjuk i covid-19.

Se till att få påfyllnadsdos

Region Skåne erbjuder vaccination mot covid-19 dos 1 och 2 till alla som är 12 år och äldre. Personer boende på särskilt boende, personer med hemsjukvård eller hemtjänst, kommunal vård- och omsorgspersonal samt personer 65 år och äldre erbjuds dessutom en påfyllnadsdos.

– Vi jobbar hårt med att få fram tillgängliga tider så att alla i gruppen 65 år och äldre ska få en tid för påfyllnadsdos innan jul. Utöver vårdcentralerna går det att boka tid för påfyllnadsdos på vaccinationsmottagningarna på våra sjukhus. Dessa har en hög kapacitet, så använd sjukhusen för att snabbt få din påfyllnadsdos, säger Maria Landgren.

Det är viktigt att den som tillhör gruppen 65 år eller äldre tar sin påfyllnadsdos så snart det är möjligt, både för din egen skull men också för att Region Skåne ska kunna öppna upp för att andra grupper ska kunna få sin tredje dos.

Vänta inte med influensavaccinet

Många erbjuds nu att vaccinera sig mot säsongsinfluensa och i likhet med tidigare år är tillgången på influensavaccin begränsad både nationellt och internationellt. Därför finns det risk för en bristsituation även i år. Den som är 65 år och äldre eller tillhör någon av riskgrupperna för svår influensa, uppmanas att inte vänta med att vaccinera sig mot säsongsinfluensa.

– Det finns en risk att influensavaccinet kommer att ta slut. Du som erbjuds att vaccinera dig mot säsongsinfluensa bör göra det så snart du får möjlighet. Vänta inte med influensavaccinet även om det ännu inte är dags att ta påfyllnadsdos covid-vaccin, säger Per Hagstam vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Nya regler för alla som bor med någon som har bekräftad covid-19

Alla som delar hushåll med en person som har bekräftad covid-19 ska testa sig och stanna hemma i en vecka. Det gäller även om man är fullvaccinerad och oavsett om man har symtom eller inte. Det framgår av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.

– Det är väldigt viktigt att alla följer de här råden. När någon är sjuk i covid-19 är det vanligt att man smittar dem man bor med. Även den som är vaccinerad riskerar att smittas vid de nära och långvariga kontakter som sker mellan personer i samma hushåll, även om det är vanligare att den som är ovaccinerad smittas, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Förhållningsregler till den som bor med en person som har covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Vaccin för vårdpersonal

Folkhälsomyndigheten öppnar nu upp för möjligheten att erbjuda påfyllnadsdos till vårdpersonal som har stor risk att överföra virus till personer i riskgrupp, men som samtidigt ligger utanför den ordinarie prioriteringsordningen.

− Det är fortsatt viktigt att hålla ett högt tempo och vaccinera prioriterade grupper där de som är 65 år och äldre utgör en stor och viktig grupp. När nya grupper inkluderas får det inte ge några negativa undanträngningseffekter, säger vaccinsamordnare Per Hagstam.

Vårdpersonal som nu inkluderas är de som dagligen deltar i omvårdnad av eller har långvarig kontakt med personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 967 706 (siffra från 23 november)

Totalt antal fullvaccinerade: 900 872 (siffra från 23 november)

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 206

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 170 160

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 41

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 6

Siffrorna uppdateras tisdagar och torsdagar. Ovanstående siffror från 2021-11-23.

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad