Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 12 maj: Så ska skåningar mellan 18 och 59 år vaccineras

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 12 maj: Så ska skåningar mellan 18 och 59 år vaccineras

Nu är det klart när alla skåningar i åldern 18-59 år kan vaccinera sig mot covid-19. Alla kommer att få information om hur det går till. Det kommer att framgå tydligt på 1177.se när varje åldersgrupp startar.

Idag passerar Region Skåne totalt en halv miljon vaccinationsdoser. Hittills har drygt 380 000 skåningar kavlat upp ärmen och fått sin första dos mot covid-19. Och nästa vecka inleder Region Skåne vaccineringen av vuxna som inte ingår i någon riskgrupp.

Först ut att erbjudas vaccination mot covid-19 är de mellan 50-59 år. Bokningen öppnar den 17 maj och de första tiderna är tillgängliga den 19 maj.

Information till alla mellan 18 och 59 år

Region Skåne informerar om vaccinationsstarten brett och i många kanaler. Alla kommer också att nås av individuell uppmaning att boka sin tid. 

Det kommer att landa ett vykort hos alla skåningar mellan 18-59 år, men man behöver inte invänta detta för att boka sin vaccinationstid. När det är ens tur att boka tid kommer att framgå tydligt på 1177.se. 

Först att få hem vykortet är alla mellan 50 och 59 år och det är ett sätt att säkerställa att alla nås av individuell information, vid sidan av annan kommunikation. Vaccinationsstarten att kommer ske i omgångar med start nästa vecka.

Riggat för vaccination i Arlöv

I Arlöv finns en av de sex särskilda vaccinationsställena som öppnar i Skåne i nästa vecka. I mitten av juni, vecka 24, kommer samtliga 60 skånska vaccinationsställen att vara igång.

– Det är ett mycket hedrande uppdrag. Det hade varit konstigt om man inte hade haft fjärilar i magen. Det här är stort, säger Kenneth Kronohage, delägare i vaccinationstället utanför Malmö.

Han visar runt i lokalen i industriområdet där företaget hyrt in sig tillfälligt. Det är sex små identiska rum. Alla med tydlig in och utgång och där vaccinationsplatsen är skyddad från insyn. På både väggar och golv finns skyltar som visar hur man ska bete sig vid de olika stationerna. I kön är det tydligt utmärkt på golvet vart man ska stå.

Allt är noga uttänkt för att på ett så smittsäkert sätt kunna vaccinera många på så kort tid som möjligt.

–  De viktigaste delarna har genomgående varit smittskydd, integritet och akutberedskap. Vi har försökt att trygga flödet och få det att rulla på. Ju tydligare det är desto tryggare blir det, säger Kenneth Kronohage.

Här kan skåningar 50-59 år vaccinera sig från nästa vecka

Kry, Stortorget 3, Malmö

Svea Vaccin, Västra Storgatan 69, Kristianstad

Vaccina, Scheelevägen 27, Lund

Macc People, Stjernsvärds allé 54, byggnad 51, Ängelholm

Macc People, Företagsvägen 29, hus 9, Arlöv

Doktor.se, Storgatan 19-23, Klippan

Gravida med riskfaktorer erbjuds vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gravida kvinnor med tillstånd eller sjukdomar som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 att vaccinera sig. Någon generell rekommendation för vaccination till alla gravida är inte aktuell idag.

– Gravida har inte ökad risk att bli smittade av covid-19 jämfört med kvinnor som inte är gravida och de allra flesta gravida som smittas av covid-19 får lindriga symtom. Men vi vet också att några få drabbas av allvarlig sjukdom. Det handlar framför allt om gravida kvinnor med olika sorters samsjuklighet, men också de som är över 35 år gamla eller som har högt BMI, säger Karin Hallstedt, mödrahälsovårdsöverläkare, Kunskapscentrum kvinnohälsa, Region Skåne.

– Det är de som har ökad risk för allvarlig sjukdom som nu erbjuds vaccination, inte alla gravida. Vi är mycket positiva till att vaccinationen nu kommer igång, säger Karin Hallstedt.

Läs mer på 1177.seAktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 380 811

Totalt antal färdigvaccinerade: 118 002

Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel: 591

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 147 752

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 122

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 34

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977