Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 12 oktober 2021: Antalet covid-19 fall fortsätter att minska

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 12 oktober 2021: Antalet covid-19 fall fortsätter att minska

Antalet positiva fall i Skåne fortsätter neråt och under förra veckan registrerades 350 fall, den lägsta veckosiffran sedan mitten av juli.

Förra veckans nedgång var 16,7 procent eller 70 fall sedan veckan innan och det innebär att minskningstakten bromsat in något jämfört med de senaste veckorna.

– Antalet personer som konstateras med covid-19 minskar i åldersgrupperna 0-9 år och 20-59 år. Flest fall upptäcks bland de som är 10-19 år och ökningen i denna grupp är störst i åldern mellan 10-14 år. Tyvärr har vi en liten ökning av fallen bland de som är äldre än 60 år. Men det rör sig om ett litet antal personer eftersom det totalt sett är få smittade i bland äldre, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

I stort sett provtog sig lika många i egenprovtagningen under förra veckan som veckan innan, cirka 10 000 personer. Andelen positiva fall i egenprovtagningen ökade marginellt från 2,5 procent till 2,7 procent.

– Antalet patienter som vårdas för covid-19 ligger kvar på en låg nivå även om det ökat något under den senaste veckan. Vid smittutredningar kring positiva fall inom kommunal vård- och omsorg de senaste veckorna har det visat sig att smittan tyvärr i flera fall spridit sig vidare till andra, både boende och personal, säger Eva Melander

Detta visar att det är viktigt att man inom både sjukvården och kommunal vård- och omsorg fortsätter att följa rekommendationer och rutiner för att förhindra smittspridning.

– Men vi kan alla dra vårt strå till stacken genom att fortsätta stanna hemma vid symtom och att provta sig vid symtom, även om man är vaccinerad, säger Eva Melander.

Drop-in vaccinering på alla skånska vårdcentraler på lördag.

Nu på lördag den 16 oktober har alla skånska vårdcentraler öppet med drop-in för alla som vill ta chansen att vaccinera sig. Man behöver inte ringa, inte boka, det är bara att komma. Vårdcentralerna har öppet mellan 9.00 och 16 och då ges både dos 1 och dos 2. Det går också bra att boka tid via 1177.se eller ringa sin vårdcentral och boka en tid för vaccination om man inte kan komma på lördag.


Snart startar årets influensakampanj

Influensasäsongen närmar sig och med det årets vaccination mot influensa. Inför den nationella influensavaccinationsstarten i början av november får målgrupperna information bland annat via vykort, sociala medier och 1177.se. För några grupper innebär det också påfyllnadsdos av covid-19 vaccinet.

Som tidigare rekommenderas personer som är 65 år eller äldre, gravida efter vecka 16 och de som har en ökad risk att bli svårt sjuka att vaccinera sig mot influensa. Personer som är 80 år eller äldre kommer redan nu att erbjudas influensavaccination samtidigt som påfyllnadsdos mot covid-19 ges. Kallelser till denna åldersgrupp har börjat skickas ut under denna vecka.

Även i år rekommenderas vård-och omsorgspersonal som arbetar nära personer med ökad risk för allvarlig sjukdom att vaccinera sig mot influensa. Utöver det individuella skyddet, är syftet med det att skydda personer i riskgrupp från smitta. För att säkerställa att vårdpersonal och riskgrupper blir vaccinerade kommer de att prioriteras under november månad. Riskgrupper upp till 79 år vaccineras från och med den 9 november och vårdpersonal från den 22 november.

Kampanj för att nå de som bör vaccinera sig mot influensa

Den 25 oktober skickas ett vykort ut till skåningar i åldern 65–79 år, med information om varför man bör vaccinera sig mot influensa och hur man blir vaccinerad.

Boende på särskilda boenden (SÄBO) får ett annat influensavaccin och detta går ska inte ges samtidigt som en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. På SÄBO pågår vaccinationen med påfyllnadsdos mot covid-19 och därefter måste det gå minst en vecka innan man kan få vaccin mot säsongsinfluensan. För de som har hemsjukvård/hemtjänst startar vaccination för båda influensa och påfyllnadsdos de närmsta veckorna.


Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 910 601

Totalt antal färdigvaccinerade: 871 555

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 52

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 165 177

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 19

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 4

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad