Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 14 september 2021: Försiktig minskning av smitta i Skåne

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 14 september 2021: Försiktig minskning av smitta i Skåne

Antalet fall av covid-19 har minskat något under den senaste veckan och andelen positiva minskar i alla åldersgrupper.

– Det ökar inte längre utan segar sig sakta nedåt. Mest har det minskat i åldersgrupperna 20-39, men även i grupperna 0-19 år och 50-59 år. Och andelen positiva av dem som provtas minskar i samtliga åldersgrupper, vilket är ett gott tecken, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Det är fortfarande många som provtar sig för covid-19. Men den senaste veckan har provtagningen minskat, särskilt bland barn och unga.

– Det är fortsatt viktigt att stanna hemma vid symtom och att provta sig vid symtom, även om man är vaccinerad, säger Eva Melander.

Men trots denna försiktigt positiva utveckling när det gäller smittspridningen, är det jämfört med i somras något fler som vårdas för covid-19 på de skånska sjukhusen. Flertalet av dessa är ovaccinerade.

– Jag vill därför betona att det är viktigt att ta chansen att vaccinera sig för att inte riskera att drabbas av svår sjukdom orsakad av covid-19, säger Eva Melander.

Vaccin måste kasseras när färre vaccinerar sig

Efterfrågan på vaccin sjönk drastiskt i augusti. Det innebär att vaccin nu måste kasseras eftersom vaccinet har en begränsad hållbarhet. Det bästa sättet att förhindra detta är att fler väljer att vaccinera sig.

– Det är så klart olyckligt med kassationer men med de svängningar som är i efterfrågan och vaccinets egenskaper gör planeringen komplicerad. Vi har genom hela vaccinationsinsatsen haft regelbundna avstämningar med leverantörerna för att undvika stora lager, men helt har det inte gått att undvika, säger Maria Landgren vaccinsamordnare i Region Skåne.

Det kan bli nödvändigt att kasta mer vaccin framöver eftersom varje stick nu kräver ett mer uppsökande arbete. Risken ökar eftersom vaccinet levereras i stora förpackningar. Dessutom måste det transporteras i en obruten kylkedja.

– Vi gör vad vi kan för att minimera kassationer och styra om leveranser när det är möjligt. Att använda vaccin med begränsad hållbarhet för en tredje dos till vissa utpekade grupper, är i dagsläget inte möjligt, säger Maria Landgren.

Region Skåne har i dagsläget satt över 735 000 stick under fas fyra, vaccinationen av den stora allmänheten. Av dessa har cirka 9 000 doser behövt kasseras.

Över en miljon covid-tester i Skåne

Många skåningar har testat sig för covid-19. I dag har Region Skåne passerat över en miljon pcr-tester i egenprovtagningen sen start – hittills har 1 047 451 test tagits. Det innebär i genomsnitt 75 392 test per 100 000 invånare.
– Det är bra att det är många som har valt att testa sig. Vi fortsätter att arbeta för en god kapacitet och att det ska gå snabbt och enkelt att provta sig, säger Richard Davidsson, ansvarig för egenprovtagningen i Region Skåne.


Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 892 643

Totalt antal färdigvaccinerade: 811 388

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 140

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 163 973

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 32

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 7

Antal avlidna med covid-19: 1 772

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad