Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 5 augusti 2021: Flera mottagningar öppnar drop-in-vaccination

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 5 augusti 2021: Flera mottagningar öppnar drop-in-vaccination

På grund av den goda tillgången till vaccinationstider öppnar flera mottagningar drop-in för den som ännu inte fått sin första dos. Det finns också möjlighet för mottagningar som har restdoser att erbjuda dos två redan efter fyra veckor.

Region Skåne håller kvar vid sin generella rekommendation om högst sex veckor mellan doserna. Däremot finns det inget som hindrar att de olika vaccinationsställena väljer att korta ner dosintervallet till fyra veckor om de har möjlighet att göra det. Många vaccinationsmottagningar har just nu gott om lediga tider.

– Det förutsätter att det finns en restdos på det vaccinationsställe där man tagit dos ett. Därför är det enbart några vaccinationsmottagningar som har möjlighet att erbjuda ett kortare dosintervall. Det bästa är att kontakta den vaccinationsmottagning där man tog dos ett och se vilka möjligheter som finns att tidigarelägga dos två, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Drop-in på vissa mottagningar
På grund av den goda tillgången på vaccin kommer en del vaccinationsmottagningar framöver att kunna erbjuda drop-in-tider för den som ännu inte har fått sin första dos. Redan imorgon fredag kommer det till exempel att vara möjligt att vaccineras på drop-in-mottagning hos Svea Vaccin i Kristianstad, Malmö och Helsingborg.

Tre av fyra vuxna har fått dos ett
Ytterligare en milstolpe i vaccineringen mot covid-19 passerades härom dagen då Skåne passerade 75 procent vaccinerade med dos ett. I de äldre åldersgrupperna är vaccinationstäckningen nu mycket god. Bland de som är över 65 år har 93,4 procent fått en första dos och 91,4 procent är fullvaccinerade.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 827604

Totalt antal färdigvaccinerade: 583835

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 69

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 157835

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 5

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 5

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad