Gå direkt till innehåll
Det nya sjukhuset ska ligga på Östra Ramlösa, som är markerat på kartan.
Det nya sjukhuset ska ligga på Östra Ramlösa, som är markerat på kartan.

Pressmeddelande -

Nytt sjukhus i Östra Ramlösa

Regionstyrelsens arbetsutskott har idag beslutat föreslå regionstyrelsen att bygga ett nytt sjukhus i Helsingborg. Sjukhuset kommer att ligga på Östra Ramlösa där kommunen planerar en ny stadsdel.

Ett nytt sjukhus på Östra Ramlösa innebär att utformningen av ett modernt sjukhus inte begränsas av kompromisser i gamla och omoderna byggnader. Tillgängligheten till vården påverkas inte under byggtiden. Patienter, anhöriga och medarbetare slipper störningar från en byggarbetsplats. Det innebär inte heller stora ekonomiska skillnader jämfört med att fortsätta på nuvarande område.

Flera fördelar

- Det är ett beslut som jag välkomnar, det är bra för både våra patienter och våra medarbetare. Det har varit en utmaning att bedriva sjukvård dygnet runt under pågående ombyggnation, även om många åtgärder vidtagits för att minimera störningarna har det påverkat oss. När vi nu planerar för ett nytt sjukhus kommer vi att ha stor nytta av det fina arbete gällande kartläggning av behov och flöden som redan gjorts, säger Karin Fristedt, tf förvaltningschef Skånes sjukhus nordväst. 

 - Beslutet innebär att psykiatrin måste vänta betydligt längre på nya gemensamma lokaler än om vi stannat kvar på nuvarande område. Samtidigt är det viktigt att psykiatrin även fortsättningsvis kommer att finnas på samma ställe som den övriga sjukvården, säger Katarina Hartman, förvaltningschef psykiatri, habilitering och hjälpmedel.

Plan för tiden fram till flytt

  Nuvarande sjukhus är från 1975 och en plan ska nu tas fram för att säkerställa sjukhusets funktion fram till inflyttning i nybyggt sjukhus. Åtgärderna vägs mot återstående nyttjandetid utan att göra avkall på driftsäkerheten. 

  Annan verksamhet på området

  Genomförda investeringar i nuvarande sjukhus är 3,6 miljarder kronor. Två flyglar är totalrenoverade, nya evakueringslokaler,två nya teknikbyggnader, påbyggnad av P-hus, ökad driftsäkerhet av tekniska försörjningssystem genom införande av teknik för redundans, arbete med kraftförsörjningen samt utemiljön. 

  - I samarbete med Helsingborgs stad kommer vi att utveckla befintligt område till annan verksamhet. Det innebär utveckling och planering av ny detaljplan för området för etappvis avyttring. En första etapp är avyttring av byggnad 23 för annan exploatör, avslutar Magnus Windblixt, fastighetsdirektör.

  Byggtiden för Östra Ramlösa beräknas till 11-13 år och kostnadskalkylen är 13 350 Mkr jämfört med 15 900 Mkr för befintligt sjukhusområde med en byggtid på 12-15 år.

  Ämnen

  Presskontakt

  Presstjänsten

  Presstjänsten

  Presskontakt 044-3093977

  Relaterat material