Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Skåne säger ja till nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Regionfullmäktige beslutade idag att ställa sig bakom det nya avtal för samarbete kring hälso- och sjukvård som tagits fram tillsammans med kommunerna.

Det nya avtalet mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner ska ge förutsättningar för en bättre och mer sammanhållen vård för Skånes mest sjuka med behov av hemsjukvård.

- Det pågår ett paradigmskifte inom svensk hälso- och sjukvård. Vi ser exempel på det i lokala initiativ som Hälsostaden och Malmös Ämma-team. Avtalsförslaget ska möta framtidens utmaningar och samtidigt skapa förutsättningar för en sammanhållen hemsjukvård där patientens behov står i fokus - inte organisationernas. Vårdtagaren ska inte behöva riskera att hamna i kläm mellan våra organisationer, säger Anna-Lena Hogerud, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.

Region Skåne och kommunerna behöver utveckla sitt samarbete, framförallt när det kommer till personer som har ett långvarigt behov av mycket vård och omsorg. Kommunerna är ansvariga för hemsjukvården, Region Skåne för läkarstöd till hemsjukvården.

Bättre kvalitet och resurseffektivitet

Invånarna som behöver hembesök av läkare, kontinuerligt eller tillfälligt, är ca 26 000 i Skåne idag. De är ofta äldre och multisjuka och de möter många delar av vården; sjukhusavdelningar, akutmottagningar, vårdcentraler och kommunal vård och omsorg.

Varje förflyttning mellan organisationernas ansvar innebär idag en risk för sämre vård. Genom att utveckla en gemensam vårdform ska Region Skåne och kommunerna höja ambitionerna både när det gäller kvalitet och resurseffektivitet.

- För att vi ska kunna möta framtidens sjukvård måste vi ha nya arbetssätt som sätter den enskilda skåningen i centrum, oavsett om det är kommunen eller regionen som utför sjukvården ska du kunna lita på att du får en sammanhängande vård. Med det här nya avtalet kan vi skapa nya förutsättningar för att utveckla vård i hemmet och använda oss av ny teknik, säger Gilbert Tribo (L) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Föreslås träda i kraft 1 september

Avtalet innehåller en utvecklingsplan som tydliggör vad parterna successivt ska leva upp till fram till 2020, då en ny gemensam vårdform ska vara fyllt utbyggd.

Dygnet runt, alla veckans dagar ska sjuksköterska och läkare vara tillgängliga i hemsjukvården. Planerade besök ska göras inom fem arbetsdagar och brådskande besök inom två timmar. Om det behövs annan typ av vård ska den gemensamma hemsjukvården samordna även det, till exempel hjälpmedel, munhälsa och övrig vård.

Nu inväntas beslut i samtliga kommuner och avtalet föreslås träda i kraft den 1 september i år.

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad