Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stark skånsk start i Sverigeförhandlingen - höghastighetståget får tre stopp i Skåne

Idag inleddes förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsbana med budöverlämning i Stockholm. För Skånes del föreslogs tre stopporter för det framtida höghastighetståget; Hässleholm, Lund och Malmö.
- Skåne är vinnare i och med de besked som Sverigeförhandlingen har gett i dag. Den sträckning och de stationslägen som vi presenterat i Skånebilden förordas av förhandlarna,säger Henrik Fritzon (s), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne.

Utöver sträckningen och stopporterna valde chefsförhandlarna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman under den offentliga inledande dragningen att särskilt lyfta fram Skånebanans betydelse. Chefsförhandlarna kommer i sin rekommendation till Trafikverket trycka på vikten av kapacitetsstärkande insatser både på sträckningen mellan Helsingborg och Kristianstad (Skånebanan) och den mellan Lund och Malmö.

- Det är glädjande att förhandlarna pekar ut Skånebanan som ett betydelsefullt anslutande järnvägssystem för att stärka nyttan av höghastighetsjärnvägen och att de ska utreda möjligheten att trafikera Köpenhamn. Förhandlarna har tidigare aviserat att de kommer att utreda en eventuell HH-förbindelse vilket också är positivt. Det vi saknar är en tydligare prioritering av Västkustbanan, säger Henrik Fritzon.

I eftermiddag kommer den skånska delegationen ta emot sitt bud från Sverigeförhandlingens chefsförhandlare.

Skåne har som enda storstadsregion gått in med ett bud som är baserat på regional samstämmighet. Bakom överenskommelsen, som kallas Skånebilden, står Region Skåne ihop med sju kommuner. I det gemensamma skånska förslaget förordas kraftfullt en tidig byggstart för höghastighetsbanan i Skåne och undanröjandet av flaskhalsar på södra stambanan.

- Vi borde ha goda möjligheter att få till en snabb byggstart i Skåne eftersom utbyggnadsstrategin enligt Sverigeförhandlingen kommer att utgå från hur snabbt och lätt det går att förhandla. Här kan den skånska enigheten kring ”Skånebilden” bli avgörande, säger Henrik Fritzon (s), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne.

Enligt Sverigeförhandlingens tidsplan så har regioner och kommuner en månad på sig att granska buden innan de förväntas svara och datum för den egentliga förhandlingen kan sättas.

För ytterligare kommentarer eller information kontakta:


Henrik Fritzon (s), regionstyrelsens ordförande
Kontakt pressekreterare Malin Tykesson tel: 0725 99 76 04

Förhandlare för Region Skåne
Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, tel: 0768-89 07 56
Stina Nilsson, projektledare Sverigeförhandlingen i Skåne
tel: 0725 36 89 99

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterade nyheter