Gå direkt till innehåll
Johan Styrke,  Britt-Marie Karlson, Annika Sjövall, Pernilla Dahm-Kähler, Srinivas Uppgunduri (som tog emot Marianne Marotis utmärkelse), Maria Planck, Jaroslaw Kosieradzki och H.K.H. Kronprinsessan Victoria.
Johan Styrke, Britt-Marie Karlson, Annika Sjövall, Pernilla Dahm-Kähler, Srinivas Uppgunduri (som tog emot Marianne Marotis utmärkelse), Maria Planck, Jaroslaw Kosieradzki och H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Pressmeddelande -

Årets processledare och kontaktsjuksköterska i cancervården i södra sjukvårdsregionen utsedda

Cancervårdens kontaktsjuksköterskor och processledare förverkligar nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag.

För att uppmärksamma och tacka dessa nyckelpersoner för deras förtjänstfulla insatser har RCC i samverkan i år instiftat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare. Utmärkelserna överlämnades igår av H.K.H. Kronprinsessan Victoria, under RCCs och Socialdepartementets jubileumsdag för den nationella cancerstrategin i Aula Medica på Karolinska Institutet.

Utmärkelsen ”Årets processledare 2020” i södra sjukvårdsregionen gick till Maria Planck och Jaroslaw Kosieradzki som är regionala patientprocessledare inom lung- och lungsäckscancer på Lungkliniken, Skånes universitetssjukhus. En del av motiveringen lyder:

"Årets processledare i södra sjukvårdsregionen har framgångsrikt medverkat till implementeringen av cancerstrategin genom att aktivt stödja implementeringen av nationellt vårdprogram och SVF. Med målet att nå en mer jämlik vård genomförs återkommande, småskaliga möten med kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor i regionen." Ta del av intervju.

Elisabeth Einarsson Åberg, kirurgmottagningen Växjö, fick priset för 2020 års kontaktsjuksköterska i södra sjukvårdsregionen. En del av juryns motivering:

"Elisabeth har stenkoll på alla patienter, finns alltid tillgänglig och ringer upp och kontrollerar hur det går om patienterna inte själva hör av sig. Hon är väldigt lyhörd för patienters och anhörigas behov på ett sätt som läkarna oftast inte lyckas med. Hon skänker trygghet och stärker både patienters och anhörigas ställning gentemot vården under en kritisk tid! När sjukhusets egna utredningsresurser brister lyckas hon alltid hitta en snabbare undersökningstid i någon av grannregionerna." Ta del av intervju.

Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare

Bild: Emelie Otterbeck

Ämnen

Regioner


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentrum i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.

Presskontakt

Jenny Patera

Jenny Patera

Presskontakt Kommunikationsstrateg RCC Syd

Kunskapsstöd för dig som arbetar i cancervården

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentrum i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.

Regionalt cancercentrum syd
Scheelevägen 8
22381 Lund