Pressmeddelande -

Gamla nedlagda soptippar kan nu undersökas!

Under 2013 riskbedömdes 258 nedlagda deponier (dvs gamla soptippar) i Kalmar och Gotlands län, varav 118 bedömdes utgöra en stor risk för människors hälsa och miljö. Riskbedömningen gjordes utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer. Nu fortsätter arbetet med att undersöka hur farliga de verkligen är, bland annat genom provtagning. (Totalt finns 258 nedlagda deponier i länen).

Kommunerna i Kalmar och Gotlands län har nu gemensamt med Regionförbundet upphandlat tre konsultbolag som kan anlitas för att undersöka deponiernas påverkan på miljön. Syftet med upphandlingen är att undersöka de farligaste deponierna på ett kvalitetsäkert sätt till ett bra pris.

Nedlagda deponier kan påverka miljön genom utsläpp av förorenande ämnen till mark, luft, yt- och grundvatten. Beroende på vad undersökningarna visar kan det på vissa deponier bli aktuellt att kontrollera utsläppen regelbundet och vid behov förhindra ytterligare utsläpp, exempelvis genom ytterligare täckning. Ansvaret för deponierna ligger på varje kommun och en plan för hur de ska hanteras ska finns i kommunens avfallsplan. Kunskapen ska även arbetas in i kommunens översiktsplan.

Undersökningarna kommer att pågå under flera år och genomföras enligt kommunernas prioriteringar och anslag.

Den gemensamma upphandlingen har möjliggjorts genom samverkan mellan kommunernas miljökontor, tekniska förvaltningar samt Länsstyrelsen och Regionförbundet i Kalmar län. Projektet har samordnats genom Miljösamverkan Sydost.

Projektledare:

Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost, tfn 0703908824. För mera information om projektet se http://www.miljosamverkansydost.se/projekt-rapporter/fororenande-omraden/83-deponiprojektet

Kontaktpersoner på kommuner:

Malin Ekstedt, Exploateringschef, Nybro kommun, tfn0481-453 66 e-post: malin.ekstedt@nybro.se

Elin Svensson
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (Hultsfred och Högsby kommun) tfn 0495-24 15 14 | 0495-24 00 00e-post: elin.svensson@osk.hultsfred.se  

Ämnen

  • Miljöförstöring

Regioner

  • Gotland

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Presskontakt

Trine Nyberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-548 83 30