Gå direkt till innehåll
Nina Rajabi, Pernilla Ranagården, Malin Enberg, Anne Svanholm, Ulriqa Fernqvist, Victoria Alarik, Ellen Rengman, Anna Wennerbeck & Cecilia Malmström Olsson. Foto: Dansakademin
Nina Rajabi, Pernilla Ranagården, Malin Enberg, Anne Svanholm, Ulriqa Fernqvist, Victoria Alarik, Ellen Rengman, Anna Wennerbeck & Cecilia Malmström Olsson. Foto: Dansakademin

Pressmeddelande -

Positiv energi och gemensam kraft när DANSAKADEMIN nu äntligen är igång!

Dansakademin är en branschstärkande plattform för utveckling av danskonst för barn och unga som ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för dansfältet i Västra Götalandsregionen. Projektet drivs av en engagerad branschdriven styrgrupp med olika kompetenser och perspektiv och ett gediget samarbete är nu officiellt igång, där huvudmannaskap ligger på Regionteater Väst.

–"Äntligen, efter nästan två års förarbete är nu Dansakademin igång och vi har haft vårt första möte med styrgrupp och projektledare på plats!" säger Victoria Alarik, dansutvecklare på Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad.

Kulturförvaltningen har utrett behovet av en dansakademi med inspiration från Barnteaterakademin. Dansutvecklaren Victoria Alarik, som ansvarat för utredningen, har samtalat med verksamma inom danskonstens och barnkulturens område i Göteborg och Västsverige och har under längre tid identifierat en brist på dansproduktioner för barn och unga trots att det finns en efterfrågan från arrangörerna.

Ett behov finns att stärka förutsättningarna för produktionen och utvecklingen av danskonst för den unga publiken. På sikt är målet att tillgängligheten till danskonst för barn och unga ska öka samt att danskonsten ska bli mer diversifierad i uttryck, representation och genrer.

Barn och unga är ett prioriterat område för kulturnämnden, flera satsningar i Göteborg och Västra Götalandsregionen sker på dansområdet parallellt, och Dansakademin ska vara en konstnärsdriven plattform och kraft.

–"Jag hoppas att Dansakademin på lång sikt inte bara ska stimulera enskilda dansaktörer, utan vara en kugge i maskineriet med att stärka infrastrukturen för hela dansområdet! Det är dags att dansen får ta större plats i staden och samhället i stort", tillägger Victoria Alarik.

Kärnan i Dansakademin ska vara danskonstärligt utforskande, att i praktiken fördjupa, undersöka och utveckla danskonsten i enlighet med dansarnas och koreografernas behov av kompetens och stimulans. Det kan också innebära kunskapshöjning, metodutveckling och nya koreografiska idéer för barn och unga.

Under pilotåret kommer Dansakademins huvudmannaskap ligga på Regionteater Väst där en ny projektledare är anställd, Pernilla Ranagården.

I styrgruppen sitter representanter med olika kompetenser och perspektiv som avspeglar dansfältet och samhället i stort.

Styrgrupp

  • Ulriqa Fernqvist, scenkonstnär och producent, Art of Spectra. Ordförande
  • Anna Wennerbeck, koreograf och konstnärlig ledare, Embla dans & teater
  • Malin Enberg, grundare och projektledare, Producentbyrån
  • Ellen Rengman, dansare och koreograf, Kompani Catapult
  • Cecilia Malmström Olsson, verksamhetsutvecklare, Danscentrum Väst
  • Anne Svanholm, kulturproducent, Frölunda Kulturhus
  • Carin Nordberg, kultursamordnare, Göteborgs Stads Grundskoleförvaltning
  • Monika Milocco, konstnärlig chef dans, Regionteater Väst
  • Victoria Alarik och Nina Rajabi, dansutvecklare, Göteborgs Stads kulturförvaltning. Adjungerade

Kontakta oss

Har du frågor eller vill intervjua oss? Mail: dansakademin@regionteatervast.se

Är du nyfiken på vilka aktiviteter som kommer i höst eller till våren 2020? Håll utkik på sociala medier eller www.regionteatervast.se. 

Ämnen

Regioner


Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater.

Vi skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval riktar sig särskilt till människor mellan 6-16 år.

Vi vill att vår scenkonst ska vara angelägen för vår målgrupp och därför är det viktigt att vara nära den och få inblick i hur det är att vara ung i Västra Götaland. Det får vi dels genom våra turnéer, ungefär 80 % av våra föreställningar spelas på turné, och dels genom att själva framtagandet av produktionerna ofta görs i nära samarbete med barn och unga.

En viktig del av vårt demokratiska uppdrag är just att vi spelar i skolorna, för alla, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenhet av scenkonst. Det innebär också ett stort ansvar att leverera hög konstnärlig kvalité till en publik som inte alltid själva valt att titta på dans eller teater.

Vi har två produktionshus, ett i Borås där vi repeterar och producerar dansföreställningar, och ett i Uddevalla för teaterproduktion. Vårt uppdrag kommer från Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun.

Kontakter

Lars Magnusson

Lars Magnusson

Presskontakt Kommunikatör +46 721-42 80 03

Relaterat innehåll

Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater.

Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater.

Vi skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval riktar sig särskilt till människor mellan 6-16 år.

Vi vill att vår scenkonst ska vara angelägen för vår målgrupp och därför är det viktigt att vara nära den och få inblick i hur det är att vara ung i Västra Götaland. Det får vi dels genom våra turnéer, ungefär 80 % av våra föreställningar spelas på turné, och dels genom att själva framtagandet av produktionerna ofta görs i nära samarbete med barn och unga.

En viktig del av vårt demokratiska uppdrag är just att vi spelar i skolorna, för alla, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenhet av scenkonst. Det innebär också ett stort ansvar att leverera hög konstnärlig kvalité till en publik som inte alltid själva valt att titta på dans eller teater.

Vi har två produktionshus, ett i Borås där vi repeterar och producerar dansföreställningar, och ett i Uddevalla för teaterproduktion. Vårt uppdrag kommer från Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun.

Regionteater Väst AB

Strömstadsvägen 41
451 50 Uddevalla
Besöksadress: Strömstadsvägen 41, Uddevalla