Reguity Group starts UK subsidiary

Nyheter   •   Jun 11, 2020 11:15 CEST

Reguity Group AB (publ) establishes a subsidiary in UK to increase its presence in UK. Now, with physical presence in London, the number of services will increase to include hybrid general meetings, custody accounts and primary market solutions.

Nordiska Värdepappersregistret samarbetar med Göteborg Corporate Finance för att förbättra möjligheterna för onoterade företag

Nyheter   •   Nov 15, 2019 11:57 CET

Idag lanserar Nordiska Värdepappersregistret (”NVR”) och Göteborg Corporate Finance (”GCF”) ett samarbete i syfte att göra investeringar i onoterade företag mer attraktiva.

Investeringar i onoterade företag har vuxit fram som en egen tillgångsklass, och är idag det investeringsområde som växer snabbast. Men medan det sedan länge funnits system som hjälper ägare och investerare i börsnoterade bolag att få en överblick över sina investeringar saknas motsvarande tjänster för investeringar i privata bolag. Det ändrar samarbetet mellan NVR och GCF på.

Tillsammans kommer NVR och GCF hjälpa privata företag att digitalisera sina aktieböcker och erbjuda samtliga ägare och investerare en gratis aktiedepå som samlar samtliga onoterade innehav hos www.vpz.se. Depån ser ut och fungerar på samma vis som en depå för börsnoterade värdepapper men har också funktionalitet för meddelanden från företagen.

- Trots att investeringar i onoterade företag blir en allt viktigare investeringsklass ser vi en situation som fungerar dåligt, där företagen lastas med pappersarbete och där investerare inte ser vilka aktier de äger eller ens om de fått de aktier de köpt tilldelade. Tillsammans erbjuder vi nu ett helt integrerat och papperslöst system som i stort sett är automatiserat och inte kräver massa manuell handpåläggning. Det minskar felkällorna, ökar transparensen och attraktiviteten i investeringar i onoterade företag, säger Henrik Kristensen, grundare och vd för Reguity Group AB som äger NVR och www.vpz.se.

- Vi ser en stor nytta för våra bolag att nyttja NVRs tjänster, att erbjuda en digital aktiebok och bolagets aktieägare en depå där man kan ha koll på alla investeringar i onoterade bolag skapar en ökad trygghet men ökar även attraktiviteten att vara med som ägare i tidigare skeden på en publik resa. När bolaget sedan är moget finns stora fördelar när man tar nästa steg på sin resa mot en notering i och med att aktieboken är i ordning och kan lätt transfereras över i EuroClear, säger Carl-Magnus Kindal på GCF.

Besök www.gcf.se för att läsa mer om GCF.

Besök www.vpz.se för att läsa mer eller för att skapa din egen depå med olistade innehav.

För mer information, kontakta:

Henrik Kristensen, VD
Reguity Group AB (publ)
+46 (0)733-311103

Carl-Magnus Kindal, VD
Göteborg Corporate Finance AB
+46 705 17 05 51

Idag lanserar Nordiska Värdepappersregistret (”NVR”) och Göteborg Corporate Finance (”GCF”) ett samarbete i syfte att göra investeringar i onoterade företag mer attraktiva.

Läs vidare »

Bli affärsängel med VPZ.se

Blogginlägg   •   Okt 15, 2019 13:52 CEST

Att bli affärsängel har tidigare varit tidskrävande då de onoterade företagen att investera i finns i tusental och en överblick näst intill var omöjlig. Att möjliggöra investering i blivande svenska ”unicorns” långt innan de noteras samt att skapa en överblick för onoterade aktieinnehav är bakgrunden till skapandet av VPZ.se. En digital depåplattform för investerare i onoterade bolag.

Reguity Group AB lanserar Sveriges mest avancerade depåplattform för onoterade företag

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2019 08:05 CEST

Idag lanserar Reguity Group AB (publ) den digitala kostnadsfria depåplattformen VPZ.se. Plattformen ger en total överblick för onoterade aktieinnehav från flera olika aktiebokstjänster och öppnar samtidigt upp för investeringar i blivande svenska ”unicorns” långt innan de noteras. – VPZ.se är som ett Avanza för onoterade bolag, säger Henrik Kristensen, vd på Reguity Group.

Ett samarbete baserat på teknik och gemensamma värderingar

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 15:34 CEST

Katalysen & Partners AB och reguity Group AB (publ) har inlett ett samarbete avseende VenturePort där Reguity (via NVR) kommer att förse företag på VenturePort med sina tjänster avseende digital aktiebok med mera. VenturePort och NVR-plattformarna kommunicerar med varandra med hjälp av ett API.

Reguity Group AB (publ) och Hippoly AB i strategisk allians

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 09:00 CEST

Reguity Group AB (publ) och Hippoly AB formerar en strategisk allians med syftet att väsentligt förenkla livet för ägare och bolagsstyrelser.

Reguity Group AB förvärvar Digital Aktiebok från UC AB

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 10:48 CEST

Tjänsten kommer att finnas tillgänglig på svenskaaktieboken.se som drivs av Nordiska Värdepappersregistret, ett företag inom Reguity Group, säger Henrik Kristensen, VD på Reguity Group. Med denna tjänst kan bolag få tillgång till en digital och säker registerhållning av icke-noterade bolag, få full kontroll över bolaget, samt skapa bevakning mot kapning och kvalitetskontrollera mot Bolagsverket.

Reguity Group lanserar gratis depåtjänst

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:05 CEST

Via portalen VPZ.se, lanserar Reguity Group en gratis depåtjänst för aktieägare i onoterade bolag. Reguity erbjuder nu ägarregister-, depå- och kommunikationstjänster till fler än 5 000 publika och privata företag med ett sammanlagt marknadsvärde på cirka fyra miljarder euro och med fler än 50 000 aktieägare.

Aktiedepå underlättar för NVRs kunder att uppfylla GDPR

Blogginlägg   •   Jun 15, 2018 16:10 CEST

Enligt GDPR har alla som är registrerade i ett register rätt att erhålla registerutdrag. Samtliga bolag har en skyldighet att vidta ”tekniska och organisatoriska” åtgärder för att underlätta dessa registerutdrag. Genom VPZ.se kan alla aktieägare själva logga in med Bankid och ta del av de personuppgifter som finns registrerade om sig själva kopplat till sitt ägande i respektive aktiebolag.

Ett svenskt RegTech-företag blir den ledande digitala plattformen för ägare och investerare i privata företag

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 11:44 CEST

Reguity Group konsoliderar en portfölj av digitala tjänster och blir den ledande digitala plattformen för ägare och investerare i privata företag i Nordeuropa. Genom att göra det kommer Reguity att kunna öppna upp tidigare osynliga värden och möjliggöra en mängd nya tjänster för privata företag samt för deras ägare och potentiella investerare.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • hevonrnqiklz.ktorikrstqwengwsevxn@aqnvaqr.waserz
  • +46 733 31 11 03

Om Reguity Group

Webbtjänst för aktiebok

Reguity Group AB (publ) är den ledande digitala plattformen för ägare och investerare i
privata företag i Nordeuropa. Reguity erbjuder ett brett sortiment av digitala online/offline-
verktyg och tjänster för aktieägare och portföljförvaltning samt finansieringsrådgivning för
privata företag.

Adress

  • Reguity Group
  • Kungsportsavenyn 21
  • 400 10 Göteborg
  • Sverige
  • Vår hemsida