Guldäggets Kycklingjury är utsedd

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2010 11:46 CET

Juryn för Kycklingstipendiet är utsedd. Kycklingstipendiet ska uppmuntra nya, begåvade kreatörer. Priset är instiftat av Sveriges Kommunikationsbyråer och ges till tre stipendiater varje år, prissumman är 20 000 vardera.

CRISPIN PORTER + BOGUSKY EUROPE GÖR ÅRETS GULDÄGGSKAMPANJ

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2010 11:11 CET

Crispin Porter + Bogusky Europe är byrån bakom årets guldäggskampanj. Under hösten har CP+B Europe tillsammans med Sveriges Kommunikationsbyråer tagit fram årets kampanj som startar direkt efter årsskiftet. 

- CP+B Europe är en flerfaldigt belönad byrå och de är dessutom väldigt engagerade i Guldägget och dess historia. Det kändes som ett enkelt val att välja dem och det har varit ett jätteroligt samarbete som Maja Siösteen, ny Guldäggsgeneral, nu tar vidare, säger Digge Zetterbergh Odh, avgående Guldäggsgeneral.

- Att göra Guldäggskampanjen är ett hedersuppdrag. Och sannolikt en gruppövning i att klara av mästrande artikelkommentarer i branschmedierna. Vi är ödmjuka och taggade inför uppgiften, säger Gustav Martner, Executive Creative Director på CP+B.

Bland byråns uppdragsgivare finns SAS, Burger King, Philips, Scania och Telia. 

Bidragsinlämningen för Guldägget öppnade den 10 december och pågår till den 21 januari 2011. Guldäggen delas ut på Guldäggsgalan den 14 april på Stockholm Waterfront.  

För mer information kontakta:
Gustav Martner, Executive Creative Director CP+B, 0768-346050, gmartner@cpbeurope.com
Alexandra Moberg, Content Manager - Creative manager CP+B, 0768-340987, amoberg@cpbeurope.com
Maja Siösteen, affärsområdeschef  för event & tävlingar på Komm, 070-251 10 32, maja@komm.se

Om Guldägget
Syftet med Guldägget är att lyfta fram Sveriges bästa kommunikation och föra svensk kommunikation framåt. Den kreativa standarden ska höjas. Det ska inspirera och ge mod till en hel bransch. Kommunikationsskapare ska vilja anstränga sig ännu mer och näringslivet ska uppleva den avgörande betydelsen av god kommunikation. Läs mer på www.guldägget.se

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer påwww.komm.se

Crispin Porter + Bogusky Europe har fått uppdraget att driva årets kampanj för Guldägget, som arrangeras av Sveriges Kommunikationsbyråer.

Läs vidare »

Guldägget toppar juryn

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2010 08:10 CET

Guldägget belönar varje år Sveriges mest kreativa kommunikationslösningar. Äggen har varje år utsetts av en jury bestående av representanter från kommunikationsbranschens olika discipliner. Inför 50 årsjubileet tar man nu ett nytt grepp kring juryns sammansättning.

Arbetet med det nya juryupplägget har pågått under hösten i Sveriges Kommunikationsbyråers styrelse och i samtal med medlemmar i Komm!

- Istället för att tänka mediekanal eller disciplin i första hand, sätter vi istället ihop grupper bestående av de vi just nu anser vara bland de absolut bäst lämpade att bedöma kreativa kommunikationslösningar, oavsett hur lösningen ser ut, säger Digge Zetterberg Odh, projektledare för Guldägget.

Guldäggets kategorier kvarstår, men man låter nu en större jurygrupp ta sig an fler kategorier. Därmed försvinner även indelningen kategorijury-huvudjury. Med det nya upplägget får varje jurygrupp uppdraget att utse diplom, silver och guldägg. Undantaget är kategori Design, som även framledes kommer att bedömas för sig.

- I mer eller mindre alla kategorier i Guldägget har vi sett att samma kampanjer dyker upp i flera kategorier. Det har blivit helt naturligt för de flesta byråer att inkludera såväl pr som event och webb i sina kampanjer, även om de inte skulle klassas som en pr-byrå eller en event-byrå. Däremot förekommer det väldigt sällan i designkategorin, där det i första hand är designbyråer som tävlar och belönas. Designbidragen dyker inte heller upp i övriga kategorier, därför fortsätter design att bedömas separat.

Den nya juryinledningen utgörs av fem jurygrupper som  var och en leds av en ordförande.

1. Design

2. Film, Radio och DR

3. Interaktivt och Produktion

4. Integrerat, Event, PR och Titan

5. Tidningsannonsering, Utomhus och Media

-Totalt sett blir juryn mindre än tidigare. Från 85 personer blir man nu 49. Den här förändringen innebär förstås att det blir ännu svårare att få en plats i Guldäggsjuryn, men också väldigt mycket hårt arbete och ökat ansvar för de 49 som tillsammans med huvudordföranden Anna Qvennerstedt ska göra jobbet.

För mer information kontakta Digge Zetterberg Odh, projektledare Guldägget, 073-596 84 38

Om Guldägget
Syftet med Guldägget är att lyfta fram Sveriges bästa kommunikation och föra svensk kommunikation framåt. Den kreativa standarden ska höjas. Det ska inspirera och ge mod till en hel bransch. Kommunikationsskapare ska vilja anstränga sig ännu mer och näringslivet ska uppleva den avgörande betydelsen av god kommunikation. Läs mer på www.guldägget.se

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se

Formen på Guldäggets jury stöps om för att bättre spegla den branschglidning som pågår. Den nya juryn utgörs av 49 av de mest erfarna och belönade personerna i den svenska reklam och kommunikationsbranschen.

Läs vidare »

Komm inleder samarbete med Creativesection.com

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2010 08:25 CEST

Samarbetet innebär att Komms medlemmar presenteras på creativesection.com som är en mötesplats för uppdragsgivare och byråer.

Qvennerstedt blir Guldäggsordförande

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2010 08:00 CEST

Copywritern Anna Qvennerstedt blir huvudjuryordförande för reklambranschens årliga tävling Guldägget. Tävlingen firar femtioårsjubileum under 2011.

Nya medlemmar till Komm

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2010 17:43 CEST

Sveriges Kommunikationsbyråer valde i samband med gårdagens styrelsemöte in flera nya medlemmar i förbundet.

- Vi är mycket glada att kunna hälsa elva medlemmar från Sundsvall till Malmö välkomna till förbundet, säger Jessica Bjurström, vd för Sveriges Kommunikationsbyråer.

De nya medlemmarna är:
AWB (reklam), Stockholm
E&G Reklambyrå (reklam), Sundsvall
Honesty (reklam), Stockholm
Kärnhuset (reklam), Stockholm
Lupo Design (design), Stockholm
Mustach (reklam), Karlskrona
Navigator (reklam), Malmö
One Motion (event), Stockholm
Ovland and Friends (reklam), Eskilstuna
The Plahn (action marketing), Stockholm
The Compadres (reklam), Mölndal

Pressbilder: http://newsdesk.se/pressroom/reklam

För mer information kontakta:
Jessica Bjurström, vd, Sveriges Kommunikationsbyråer, 073-551 72 73
Morgan Öberg, informationschef, Sveriges Kommunikationsbyråer, 070-377 65 64

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på vår webbplats: www.komm.se

Sveriges Kommunikationsbyråer valde i samband med gårdagens styrelsemöte in flera nya medlemmar i förbundet.

Läs vidare »

Guldägget adopterar internationellt format för casefilmer

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2010 13:49 CEST

Sveriges Kommunikationsbyråer gör det enklare att tävla i Guldägget. Detta genom att man adopterar de format för casefilmer som gäller i Cannes Lions och Eurobest.

Syftet med de nya reglerna är att byråer som tävlar internationellt inte ska behöva klippa om sina filmer för att passa Guldägget. Samt att anpassa tävlingsreglerna efter hur kampanjer ser ut idag.

– Dagens kampanjer bygger ofta helt eller delvis på att man får målgruppen att aktivera sig och sprida budskapen vidare. Om man inte får visa hur det har gått till blir det också svårt att förklara vad som var kampanjens styrka, säger Digge Zetterberg Odh, tävlingsansvarig på Sveriges Kommunikationsbyråer.

– Det innebär att man kommer att få redovisa resultat i bidragen. Guldägget är och förblir dock en tävling i kreativitet som premierar nya smarta lösningar. Juryns uppdrag kommer inte att förändras med dagens beslut och Guldäggets bedömningskriterier kommer även fortsättningsvis att gälla.

Den maximala längden för casefilmer blir tre minuter istället för för dagens 1,5 minuter.

För mer information kontakta:
Digge Zetterberg Odh, projektledare, Sveriges Kommunikationsbyråer, 073-596 84 38

Om Guldägget
Syftet med Guldägget är att lyfta fram Sveriges bästa reklam och föra svensk kommunikation framåt. Den kreativa standarden ska höjas. Det ska inspirera och ge mod till en hel bransch. Kreatörer ska vilja anstränga sig ännu mer och näringslivet ska uppleva den avgörande betydelsen av god kommunikation. www.guldagget.se

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på vår webbplats: www.komm.se

Sveriges Kommunikationsbyråer gör det enklare att tävla i Guldägget. Detta genom att man adopterar de format för casefilmer som gäller i Cannes Lions och Eurobest.

Läs vidare »

Hur var byrååret 2009? Nu startar datainsamlingen

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2010 09:44 CEST

I tjugotre år har Sveriges Kommunikationsbyråer gett ut rapporten byråbranschens utveckling och struktur. Idag gick startskottet för datainsamlingen till årets undersökning som är den enda i sitt slag.

– Vi vill att så många byråer som möjligt bidrar med data till rapporten. Ju fler som väljer att delta desto säkrare blir våra slutsatser om byråbranschens utveckling. Rapporten är också ett viktigt underlag i förbundets opinionsbildande arbete gentemot näringsliv och samhälle. Som tack för hjälpen får de byråer som bidrar med data ett eget exemplar av denna intressanta rapport, berättar Morgan Öberg, informationschef på Sveriges Kommunikationsbyråer.

I de senaste årens rapporter har man kunnat notera en trend där byråintäkten utvecklats mer positivt än reklamköpen. Clas Collin som är rapportens författare och har lång erfarenhet från reklambranschen menar att detta är ett tecken på att uppdragsgivarna tror allt mer på icke köpta eller egna kanaler. Kunderna lägger därför fler sådana uppdrag på byråerna.

– Ja, det kan mycket väl vara så och därför blir det mycket intressant att få en konkret bild av vad som hände byråerna under förra året. Vi vet att reklamköpen minskade, men om de senaste årens trend fortsätter ska vi alltså kunna konstatera att byråerna klarade sig bättre än medierna, säger Clas Collin.

De senaste åren har runt 300 byråer medverkat i rapporten som är den enda i sitt slag. Precis som tidigare kommer utvalda byråer att få en uppmaning att lämna information om sin byrå. Men även de som inte nås av uppmaningen från Sveriges Kommunikationsbyråer är välkommen att lämna uppgifter genom komm.se/byrabranschensutvecklingstruktur

För mer information kontakta:
Clas Collin, analytiker och författare, 070-585 78 37
Morgan Öberg, informationschef, Sveriges Kommunikationsbyråer, 070-377 65 64

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på vår webbplats: www.komm.se

I tjugotre år har Sveriges Kommunikationsbyråer gett ut rapporten byråbranschens utveckling och struktur. Idag gick startskottet för datainsamlingen till årets undersökning som är den enda i sitt slag.

Läs vidare »

Desiré Engström får stipendium till reklamfestivalen i Cannes

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2010 08:00 CEST

Sveriges Kommunikationsbyråers rese- och utbildningsstipendiat är utsedd. Det blir Desiré Engström från Berghs School of Communication som får åka till reklamfestivalen i Cannes och medverka i Roger Hatchuel Academy.

Nya medlemmar till Komm

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2010 09:30 CEST

Sveriges Kommunikationsbyråer välkomnar idag fem nya medlemmar.

De nya medlemsföretagen är:
BrandEcho, Stockholm (event)
Catt och Co, Stockholm (reklam)
DraftFCB, Stockholm (reklam)
Relevent, Göteborg (event)
Söder Reklambyrå, Stockholm (reklam)

Medlemsföretagen valdes in vid gårdagens styrelsemöte den 8 juni 2010.

Pressbilder: http://newsdesk.se/pressroom/reklam

För mer information kontakta:
Jessica Bjurström, vd, Sveriges Kommunikationsbyråer, 073-551 72 73

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på vår webbplats: www.komm.seSveriges Kommunikationsbyråer välkomnar idag fem nya medlemmar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Vd
  • jexpssohicpga.ufbjpdursistserorom@vkkohhmmhg.sqieej
  • 08-6790812

Om Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges Kommunikationsbyråer för konsulter i kommunikationsindustrin

Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom opinionsbildar vi för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle.

Adress

  • Sveriges Kommunikationsbyråer
  • Sveavägen 34
  • 111 34 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar