Pressmeddelande -

REKORDSTARK TILLVÄXT FÖR IT-RESURS UNDER FÖRSTA KVARTALET

IT-bemanningsföretaget IT-Resurs har vuxit med 124 % under första kvartalet 2006 jämfört med samma period 2005. En fortsatt hög efterfrågan inom drift och underhåll samt specialistkompetens är en av de bidragande faktorerna till den starka tillväxten. -Tillväxten beror på fortsatt mycket hög efterfrågan på generalister inom drift och underhåll på både klient- och serversidan, säger Per Söderström, VD på IT-Resurs. Vidare ökar efterfrågan på specialistkompetens där vi tack vare vårt affärsområde Partner Network kan erbjuda över 600 specialister i Sverige. Detta är mycket attraktivt för våra kunder eftersom tiden för att hitta dessa specialister oftast ej finns idag. Även rena rekryteringstjänster ökar kraftigt då företagen nu ser sig tvungna att anställa för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga och växa, avslutar Per. För ytterligare information kontakta: Per Söderström på tfn 08-555 350 43 eller e-post per.soderstrom@itresurs.se. IT-Resurs AB är ett av Sveriges ledande privatägda bemanningsföretag i IT-branschen. Vi arbetar med uthyrning av IT-konsulter, rekrytering av IT-personal, förmedling och ansvar för IT-specialister samt personalomställningsprojekt. Företaget omsätter ca 200 MSEK och har drygt 300 anställda medarbetare runt om i landet. IT-Resurs AB ingår i Resurs-gruppen, en av Sveriges snabbast växande bemanningskoncerner, tillsammans med Resurs Bemanning AB och Resurs Care AB. Läs mer om oss på www.itresurs.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans