Pressmeddelande -

RESURS CNC AB (PUBL) SÄLJER DOTTERBOLAG

Resurs CNC AB (publ) vars aktier handlas på First North-listan avyttrar det helägda dotterbolaget Resurs Care AB till NGS Group AB (publ). Resurs Care hade under 2007 en omsättning på knappt 20 Mkr. - Affären är ett led i vår renodling av verksamheten, säger Per Söderström som är VD och koncernchef på Resurs CNC AB. Resurs Care har vuxit snabbt de senaste åren men samtidigt nått en volym och omfattning som kräver allt mer av övriga organisationen om tillväxttakten ska fortsätta. Vår kärnverksamhet finns inom uthyrning och rekrytering av IT-, ekonomi- och administrativa resurser och det är där vi ser störst tillväxtpotential. Köpeskillingen uppgår till 4 Mkr. Avyttringen av dotterbolaget bedöms påverka koncernens resultat positivt. För ytterligare information kontakta Per Söderström, koncernchef på 08-555 350 43 eller e-post per.söderström@resurs.info Jan Benjaminson, CFO på 08-555 350 29 eller e-post jan.benjaminson@resurs.info Resurs CNC AB (publ) är en av Sveriges ledande bemanningskoncerner, noterat på First North. Vi har uppdragsverksamhet över hela landet och erbjuder tjänsterna personaluthyrning, rekrytering, konsultförmedling samt personalomställning inom områdena IT, ekonomi, administration, försäljning, marknad och vård. I Resurs CNC AB ingår dotterbolagen IT-Resurs AB, Resurs Bemanning AB samt Resurs Care AB. Samtliga bolag i koncernen är ISO-certifierade samt är auktoriserade Bemanningsföretag. Läs mer om oss på www.resurs.info. Publicerad den 5 maj 2008

Ämnen

  • Data, Telekom, IT