Inbjudan till pressträff: Riksdagen i världen

Tid 31 Maj 2006 14:00 – 14:00

Plats Angränsande rum till Skandiasalen, kv. Neptunus, ingång Mynttorget 1

Riksdagens interparlamentariska grupp håller sitt årsmöte på onsdag den 31 maj. Då kommer bland annat styrelsens förslag till nya stadgar för gruppen att behandlas. Förslaget är en följd av riksdagsstyrelsens beslut att utse en särskild IPU-delegation. En rapport från IPU-församlingen i Nairobi den 7-12 maj 2006 kommer också att lämnas. I anslutning till årsmötet kommer en bok om riksdagens interparlamentariska arbete att presenteras vid en pressträff: Tid: Onsdag 31 maj, kl. 14.00 Lokal: Angränsande rum till Skandiasalen, kv. Neptunus, ingång Mynttorget 1 Boken med titeln Riksdagen i världen – Interparlamentariska unionen och riksdagens interparlamentariska grupp är skriven på initiativ av riksdagens interparlamentariska grupp. Här ges både en historik och en analys av parlamentens växande roll i utrikespolitiken. Författare är Jonas Johansson, Karl-Magnus Johansson och Anders Mellbourn. Sedan mer än 100 år tillbaka deltar svenska riksdagsledamöter i det interparlamentariska samarbetet inom Interparlamentariska unionen, IPU. I dag är nästan alla världens parlament medlemmar i IPU som träffas till årliga plenarmöten och bedriver olika projekt för att främja parlamentarisk demokrati och internationellt samarbete. IPU har sitt ursprung i fredsträvandena i samband med demokratins genombrott vid sekelskiftet 1899/1900. Tanken var då att demokratiskt valda ledare i världens länder skulle bryta ett historiskt arv av krig och konflikter mellan stater. Även om de ursprungliga förhoppningarna kom på skam har IPU:s arbete utvecklats i nya banor. Under de senaste åren har IPU intensifierat sitt arbete för att sprida parlamentarisk demokrati och även blivit en pionjär för ökat kvinnligt deltagande i politiken. Ytterligare information Lämnas av Berndt Ekholm (s) ordförande, mobil 070-641 50 15, eller av sekreteraren Lars Starell, mobil 070-376 06 80. Christina Green Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll