Pressmeddelande -

Barnens rättigheter – tema för Europarådets möte i Stockholm

På inbjudan av riksdagens Europarådsdelegation håller Europarådets parlamentariska församling ett möte den 18-19 maj i Riksdagshuset om barnens rättigheter. Mötet arrangeras av församlingens social- och familjeutskott i samarbete med riksdagens socialutskott. Tid: Torsdag 18 maj kl. 10.00-17.30 och fredag 19 maj kl. 10.00- ca 11.15 Lokal: Förstakammarsalen i Östra riksdagshuset, ingång Riksplan Europarådet startar en treårig kampanj för att främja barnens rättigheter och öka skyddet för våldsutsatta barn. Bakgrunden är ett beslut om en handlingsplan med riktlinjer för rådets framtida verksamhet, som innefattar ett uppdrag att främja barnens rättigheter. Beslutet fattades vid Europarådets tredje toppmöte mellan stats- och regeringschefer i maj 2005 i Warszawa. I programmet medverkar socialminister Berit Andnor, barnombudsmannen Lena Nyberg, ordförande i riksdagens socialutskott Ingrid Burman (v) som inleder mötet. Drottning Silvia medverkar med ett uttalande vid mötets slut. Övriga medverkande är Helena Bargholtz (fp) ordförande i församlingens underutskott för barn, Marcel Glesener, ordförande i församlingens social- och familjeutskott, Pernilla Leviner, Karolinska institutet, och Martha Santos Pais, UNICEF, m.fl. Programmet på fredag eftermiddag ägnas åt studiebesök på Karolinska institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Journalister hälsas välkomna och bereds plats i förstakammarsalen. Allmänheten är välkommen att följa mötet från åhörarläktaren, ingång Riksplan. Läs Europarådets faktablad (pdf) på engelska: Why a Programme for Children? och The Facts about Children and Violence För ytterligare information kontakta Kirsti Pulkka-Ericson, riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 55 90 Christina Green Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event