Pressmeddelande -

Enigt socialutskott kräver hårdare tag mot ölförsäljning till ungdomar

Regeringen måste göra något för att stoppa försäljningen av folköl till ungdomar under 18 år. Det tycker samtliga partier i socialutskottet. Socialutskottet uppmanar i ett tillkännagivande regeringen att återkomma med förslag för att ålderskontrollen ska följas bättre. Utskottet ställer sig därmed bakom förslag som läggs fram i ett antal motioner. Det kan till exempel handla om hårdare straff och längre försäljningsförbud för den livsmedelsbutik som säljer folköl till minderåriga. Enligt alkohollagen får folköl inte säljas eller serveras till personer under 18 år. Butiker ska försäkra sig om att köparen har åldern inne. Men undersökningar visar att många livsmedelsbutiker struntar i ålderskontrollen och säljer folköl till minderåriga. Butiker som vill sälja folköl måste anmäla detta till kommunen, som sköter tillsynen. Den som säljer folköl till minderåriga kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Kommunen kan förbjuda butiken att sälja folköl under max ett år. För mer information: Ring Eva Willman, föredragande i socialutskottet, på telefon 08-786 57 48. Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 6 april Dokument: Socialutskottets betänkande 2004/05:SoU9 Alkoholpolitik Åse Karlsen Informationssekreterare, tfn 08-786 40 00, 020-349 000

Ämnen

  • Politik