Pressmeddelande -

Enigt socialutskott vill skärpa socialnämndernas ansvar för brottsoffer

Ett enigt socialutskott vill skärpa socialnämndernas ansvar för brottsoffer. Utskottet utgår från att regeringen lägger fram ett lagförslag redan i höst. Utskottet gjorde också två andra uttalanden till regeringen vid tisdagens sammanträde. Socialnämnden i kommunen bör enligt socialtjänstlagen verka för att brottsoffer och deras anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör, enligt lagen, särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialutskottet vill skärpa socialnämndernas ansvar genom att i lagen ändra "bör" till "skall". Utskottet menar att det finns starka skäl för en sådan ändring och vill därför att regeringen återkommer med ett förslag så snart som möjligt. Den sociala barn- och ungdomsvården och barns synpunkter Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén lämnade i oktober 2005 en utredning till regeringen med en nationell behandlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Regeringen arbetar just nu med ett lagförslag. Utskottet vill att regeringen i det arbetet tar hänsyn till barnperspektivet och behandlar frågor om att hämta in barns synpunkter. Barnmisshandel och anmälningsskyldighet Utskottet gör också ett uttalande om socialtjänstens och myndigheters skyldighet att anmäla misstänkt barnmisshandel till socialnämnden. Anmälningsskyldigheten har nyligen blivit mer omfattande och länsstyrelserna har fått nya resurser för att klara tillsynen över socialtjänsten. Det är bra, tycker utskottet. Utskottet vill att regeringen dessutom talar om för Socialstyrelsen att det är viktigt att tillsynsmyndigheterna uppmärksammar och följer upp hur verksamheter med anmälningsskyldighet kan bli bättre på att upptäcka och anmäla misstanke om barnmisshandel. För mer information: Ring Kirsten Dieden, föredragande i socialutskottet, på telefon 08-786 57 48. Socialutskottets ledamöter Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 31 maj. Debatten sänds via webb-tv. Dokument Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU31 Socialtjänst Magnus Korkala Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000

Ämnen

  • Politik