Pressmeddelande -

EU-nämnden fredagen den 19 maj

Överenskommelse om tjänstedirektivet Sjunde ramprogrammet för forskning Nya regler för ekologisk produktion EU-nämnden sammanträder fredagen den 19 maj klockan 9.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter. Vid sammanträdet ska näringsminister Thomas Östros samråda med EU-nämnden om ståndpunkten till kommissionens nya förslag till tjänstedirektiv. Ordförandeskapets ambition är att nå en politisk överenskommelse om direktivet vid konkurrenskraftsrådets möte den 29-30 maj. Rådet ska då även lämna sitt bidrag till Europeiska rådets översyn av strategin för hållbar utveckling. Vidare ska konkurrenskraftsrådet komplettera sin tidigare överenskommelse om nästa ramprogram för forskning med de utestående budgetfrågorna samt försöka enas om reglerna för deltagande i ramprogrammet. Statssekreterare Kerstin Eliasson samråder med EU-nämnden om dessa frågor. Dessutom ska jordbruksminister Ann-Christin Nykvist samråda med nämnden inför en riktlinjedebatt om det ändrade förslaget till nytt konsumentkreditdirektiv. Jordbruksministern samråder även med EU-nämnden inför jordbruks- och fiskerådets möte den 22-23 maj. Samrådet gäller bland annat en riktlinjedebatt i rådet om nya regler för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Rådet ska också anta slutsatser om samexistens mellan genmodifierade grödor och konventionella och ekologiska grödor samt försöka nå en överenskommelse om strukturstödet till fiskerinäringen under nästa programperiod. Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6330 Jakob Nyström EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16

Ämnen

  • Politik