Pressmeddelande -

EU-nämnden fredagen den 2 juni

Regler på momsområdet Kollektivtrafik på väg och järnväg Funktionen på den inre marknaden för energi EU-nämnden sammanträder fredagen den 2 juni klockan 9.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter. Vid sammanträdet ska finansminister Pär Nuder samråda med EU-nämnden inför Ekofinrådets möte den 7 juni. Samrådet gäller bland annat rådsöverenskommelser om ett antal direktivförslag på momssområdet med syfte att förenkla administrationen kring beskattningen, förhindra skattefusk och förtydliga det grundläggande sjätte momsdirektivet. Rådet väntas även diskutera planerna på att införa en gemensam företagsskattebas och Sloveniens förestående anslutning till euroområdet. Eventuellt ska rådet även behandla kommissionens förslag till nytt så kallat egna medelsbeslut om inkomsterna i EU:s budget. Inför rådets möte om transport, telekommunikation och energi den 8-9 juni samråder infrastrukturminister Ulrica Messing med EU-nämnden om de nya försöken att nå en överenskommelse om ändringar i reglerna för tilldelning av kontrakt för kollektivtrafik på väg och järnväg. Rådet ska också behandla ett antal förslag inom det tredje sjöfartssäkerhetspaketet som kommissionen presenterade förra året samt anta slutsatser om e-förvaltning och om genomförandet av EU:s trafiksäkerhetsprogram. Vidare ska rådet diskutera översynen av regelverket för elektronisk kommunikation och den framtida inriktningen på arbetet med nät- och informationssäkerhet. På energisidan gäller samrådet planerade rådsslutsatser om förbättringar av den inre energimarknadens funktion och om principer och åtgärder för genomförandet av handlingsplanen för biomassa. Rådet ska också informeras om olika internationella förbindelser på energiområdet och om arbetet med handlingsplanen för energieffektivitet. Statssekreterare Stefan Stern samråder med EU-nämnden om dessa frågor. Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar Jakob Nyström EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event