Pressmeddelande -

EU-nämnden i korthet

Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser inklusive försvar ska anta slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern vid ett möte som inleds på måndag nästa vecka. Med anledning av det diskuterade EU-nämnden i dag EU:s bidrag till att förbättra den humanitära situationen i de palestinska områdena och inrättandet av en mekanism för att kanalisera finansiellt stöd utan att gå via den Hamasledda regeringen. Under kabinettssekreterare Hans Dahlgrens samråd med EU-nämnden om slutsatserna diskuterades även de krav som EU ställer på parterna i konflikten och frågan om viseringar till Hamasföreträdare. Inför rådsmötet ställde sig EU-nämnden även bakom planerade rådsslutsatser om bland annat Irans kärnteknikprogram, utvecklingen i Irak, och om länderna på Västra Balkan. EU-nämnden godtog vidare rådsslutsatser om frågor som rör utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga. Försvarsminister Leni Björklund samrådde med nämnden om de militära aspekterna i dessa frågor. Inför rådsmötet fick även statssekreterare Lars Danielsson EU-nämndens stöd för att prioritera frågor om rådets öppenhet och EU:s utvidgning i förhandlingarna om dagordningen för Europeiska rådets möte i juni. Regeringen fick också stöd för att fokusera på revideringen av strategin för hållbar utveckling och formuleringarna kring översynen av budgetplanen för åren 2007-2013. Under samrådet inför nästa veckas rådsmöte om kultur- och utbildningsfrågor ställde sig EU-nämnden bakom att regeringen godtar förslagen till nya stödprogram för kultur, film och aktivt europeiskt medborgarskap. EU-nämnden stödde även regeringens upplägg inför rådets inledande behandling av kommissionens förslag till ändringar i det så kallade TV-direktivet. Bland utbildningsfrågorna fick regeringen bland annat stöd för att anta rådsslutsatser om utvecklingen av en metod för att mäta språkkunskaper. EU-nämnden ställde sig även bakom regeringens avsikt att framhålla betydelsen av utbildning i rådets bidrag till översynen av hållbarhetsstrategin. Regeringen representerades i dag av försvarsminister Leni Björklund, kabinettssekreterare Hans Dahlgren och statssekreterarna Lars Danielsson, Claes Ånstrand, Lise Berg och Kerstin Eliasson. Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36. EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 19 maj inför möten i konkurrenskraftsrådet och rådet för jordbruk och fiske. Jakob Nyström EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16

Ämnen

  • Politik