Pressmeddelande -

EU-nämnden i korthet

Under dagens samråd med EU-nämnden fick näringsminister Thomas Östros klartecken för att ställa sig bakom en överenskommelse om kommissionens reviderade förslag till tjänstedirektiv. Frågan diskuterades i nämnden inför konkurrenskrafts-rådets möte i nästa vecka. Inför en överenskommelse om det sjunde ram-programmet för EU:s forskningsstöd gav nämnden statssekreterare Kerstin Eliasson, som samrådde i denna fråga, stöd för regeringens ståndpunkt. EU-nämnden gav vidare jordbruksminister Ann-Christin Nykvist sitt stöd i förhandlingarna om konsumentkreditdirektivet. Regeringen ställer sig bakom full harmonisering och prioriterar ett högt konsumentskydd. Jordbruksministern samrådde även med EU-nämnden inför rådets möte i jordbruks- och fiskefrågor. Rådet skall hålla en riktlinjedebatt om nya regler för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Nämnden, som bland annat diskuterade frågan om märkning, ställde sig bakom regeringens position i de fortsatta förhandlingarna. Regeringen fick vidare EU-nämndens stöd för att anta rådsslutsatser om samexistens mellan genmodifierade grödor och konventionella och ekologiska grödor. Efter en ingående diskussion i nämnden om avtalet om fiskepartnerskap mellan EG och Marocko fick regeringen EU-nämndens mandat att rösta nej till avtalet och att avge en deklaration till rådets protokoll om frågans folkrättsliga aspekter. Regeringen representerades i dag av näringsminister Thomas Östros, jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och statssekreterare Kerstin Eliasson. Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36. EU-nämnden sammanträder nästa gång onsdagen den 24 maj. Samrådet gäller då ett informellt ministermöte med utrikesministrarna (Allmänna frågor och yttre förbindelser - Gymnich). Jakob Nyström Eu-upplysningen, tfn 08-786 59 16

Ämnen

  • Politik