Pressmeddelande -

EU-nämnden i korthet

Sverige motsätter sig ett nytt medlemskapskriterium om unionens ”absorptionskapacitet” i diskussionen om EU:s utvidgningsprocess. Istället ska regeringen framhålla utvidgningens positiva effekter och öka fokus på EU:s långsiktiga intressen av en fortsatt utvidgning. Denna linje presenterade i dag utrikesminister Jan Eliasson i EU-nämnden inför helgens informella möte i Österrike med kollegorna från EU-länderna. Utrikesministern tackade för det stöd som ledamöter i nämnden uttryckte för den angivna linjen. Vid sidan om utvidgningen ska utrikesministrarna, i avvaktan på klarhet om det nya konstitutionella fördraget, diskutera olika möjligheter att förbättra EU:s funktionssätt enligt nu gällande fördrag. Det gäller bland annat att öka öppenheten i rådsarbetet, att stärka de nationella parlamentens delaktighet i EU-arbetet och att öka samstämmigheten i EU:s yttre politik. Utrikesministermötet i helgen ingår i förberedelserna av Europeiska rådets junimöte. EU-nämnden kommer att följa upp dagens diskussion med ett ställningstagande till regeringens ståndpunkt. Detta kommer att ske vid nämndens sammanträde den 9 juni inför det sista förberedande mötet i rådet för allmänna frågor och därefter i statsministerns samråd med nämnden inför själva toppmötet. Regeringen representerades i dag av utrikesminister Jan Eliasson. Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36. EU-nämnden sammanträder nästa gång onsdagen den 31 maj för samråd inför kommande möten i Epsco-rådet och Rif-rådet. Jakob Nyström EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16

Ämnen

  • Politik