Pressmeddelande -

EU-nämnden i korthet

Sverige vill avskaffa möjligheten i arbetstidsdirektivet för medlemsländer att tillåta enskilda avtal om en längre veckoarbetstid. Under samrådet med EU-nämnden i dag inför morgondagens möte i Epscorådet förklarade sig dock statsrådet Hans Karlsson beredd att öppna för en kompromiss för att nå en överenskommelse om direktivet, under förutsättning att möjligheten är formulerad som ett undantag. EU-nämndens majoritet gav även statsrådet mandat att förhandla om att alla medlemsländer ska ha en representant i styrelsen för EU:s jämställdhetsinstitut och att söka en uppgörelse om institutet i rådet så att det kan inleda verksamheten nästa år. Inför Epscorådets möte fick även statsrådet Morgan Johansson stöd i EU-nämnden för att inta en fortsatt skeptisk hållning i diskussionen om att inrätta ett gemensamt EU-lager av influensavaccin i beredskap för en pandemi. Nämnden stödde även antagandet av slutsatser om hälsosam livsstil för att förebygga diabetes och regeringens fokusering på underliggande samhällsorsaker och ökad forskning i diskussionen om EU:s insatser för att bekämpa hiv/aids. Statsrådet Ylva Johansson fick stöd för att ställa sig bakom rådsslutsatser angående kvinnors hälsa och om gemensamma värden och principer i sjukvården. EU-nämnden ställde sig vidare bakom en ändring av reglerna för tillsatser i livsmedel samt regeringens avsikt att rösta nej till förordningen om närings- och hälsopåståenden, eftersom den överenskommelse som träffats med parlamentet i vissa fall tillåter påståenden för ohälsosamma livsmedel. Livsmedelsfrågorna föredrogs i nämnden av statssekreterare Ingrid Petersson. Inför rådet för rättsliga och inrikes frågor, som även det inleds i morgon, stödde EU-nämnden de ståndpunkter som justitieminister Thomas Bodström redovisade i förhandlingarna om ett europeiskt bevisupptagningsbeslut i brottmål och om ett europeiskt småmålsförfarande. Nämnden ställde sig även bakom regeringens ståndpunkt i fråga om krav på samtycke för överföring av fängelsedömda till sina hemländer och om de fortsatta förhandlingarna om miniminormer för rättssäkerhetsgarantier i brottmål. Inför rådsmötet fick även statssekreterare Charlotte Svensson stöd för antagandet av ett beslut om informationsutbyte kring asyl- och invandringspolitiska åtgärder som kan påverka andra medlemsländer eller EU som helhet. Regeringen representerades i dag av statsråden Hans Karlsson, Morgan Johansson och Ylva Johansson, justitieminister Thomas Bodström samt statssekreterarna Ingrid Petersson och Charlotte Svensson. Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36. EU-nämnden sammanträder denna vecka även på fredag den 2 juni. Samrådet gäller då kommande möten i Ekofinrådet och rådet för transport, telekommunikation och energi. Jakob Nyström EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16

Ämnen

  • Politik