Pressmeddelande -

EU-nämnden i korthet

Inför Ekofinrådets extrainsatta möte i dag samrådde finansminister Anders Borg med EU-nämnden via telefon om åtgärder för att möta den rådande ekonomiska och finansiella krisen, i synnerhet det förslag till en europeisk stabiliseringsmekanism som kommissionen väntas presentera vid mötet. EU-nämnden gav stöd till regeringens upplägg inför de fortsatta förhandlingarna, med avvikande mening från Vänsterpartiet.    R

egeringen representerades av finansminister Anders Borg.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

Margareta Hjorth
vikarierande kanslichef, tfn 08-786 48 78

Ämnen

  • Riksdag