Pressmeddelande -

EU-nämnden onsdagen den 12 maj

·         Finansiell krishantering

·         Finanspolitiska budgetramar

·         Jordbrukets konkurrenskraft

EU-nämnden sammanträder onsdagen den 12 maj klockan 13.00 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Anna Kinberg Batra (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.   Vid sammanträdet ska finansminister Anders Borg samråda med EU-nämnden inför rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 18 maj. Rådet ska anta slutsatser om finanspolitiska budgetramar, utfasning av stödåtgärder till den finansiella sektorn och finansiell krishantering. Det kommer även att ske en diskussion om kommissionens arbetsprogram för finansmarknadslagstiftning. Rådet kommer också att behandla skatteärenden, såsom sparandedirektivet, direktivet om administrativt skattesamarbete samt avtal om bekämpning av skattefusk med Liechtenstein och andra tredjeländer. På rådets dagordning står dessutom de integrerade riktlinjerna i EU:s tillväxtstrategi, Europa 2020, förslag till direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som till exempel hedgefonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder, samt EU:s position inför G20-mötet i juni.   Vidare samråder statssekreterare Magnus Kindbom med EU-nämnden jordbruks- och fiskerådet den 17 maj. På rådsmötet väntas en diskussion dels om den europeiska jordbruksmodellens internationella konkurrenskraft, dels om jämställdhet i landsbygdsområden.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Lars Söderlind
Pressekreterare, tfn 08-786 54 88

Ämnen

  • Riksdag