Pressmeddelande -

EU-nämnden onsdagen den 31 maj

EU-nämnden onsdagen den 31 maj * Ändringar i arbetstidsdirektivet * Bevisupptagning i brottmål * Europeiskt småmålsförfarande EU-nämnden sammanträder onsdagen den 31 maj klockan 9.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter. Sammanträdet inleds med samråd inför det så kallade Epsco-rådet den 1-2 juni. Statsrådet Morgan Johansson samråder med EU-nämnden om bland annat en rådsöverenskommelse kring vissa kompletterande delar i det nya regelverket för samordning av de sociala trygghetssystemen. Rådet ska också diskutera gemensamma vaccinlager i beredskap för influensapandemier och EU:s insatser för att bekämpa hiv/aids. Därefter samråder statsrådet Hans Karlsson med nämnden om bland annat rådets försök att nå enighet om ändringar i arbetstidsdirektivet, om inrättandet av ett jämställdhetsinstitut och om de utestående budgetfrågorna i stödprogrammet för sysselsättnings- och socialpolitiken. I Epsco-rådets hälso- och sjukvårdsdel samråder statsrådet Ylva Johansson med EU-nämnden om bland annat rådsslutsatser angående kvinnors hälsa och om gemensamma värderingar och principer i hälso- och sjukvårdssystemen. Samrådet med nämnden inför Epsco-rådet avslutas av statssekreterare Ingrid Petersson och rådets antagande av ändrade villkor för användning av vissa tillsatser i livsmedel. Inför rådet för rättsliga och inrikes frågor den 1-2 juni ska statssekreterare Charlotte Svensson samråda med EU-nämnden om ett system för informationsutbyte kring medlemsländernas åtgärder på asyl- och invandringsområdet. I anslutning till rådsmötet ska även Schengenländernas ministrar diskutera utvecklingen av Schengens informationssystem, SIS II, för att möjliggöra en utvidgning av Schengenområdet. Sist på onsdag samråder justitieminister Thomas Bodström med EU-nämnden om ett europeiskt bevisupptagningsbeslut i brottmål och om ett förenklat domstolsförfarande i småmål. Rif-rådet ska också fortsätta diskussionerna om möjligheterna för fängelsedömda personer att avtjäna sina straff i hemlandet och om processuella rättigheter i brottmål. Läs mer: EU-nämndens möteshandllingar http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6333&doktyp=kf-lista&rm=2005/06&bet=35&dok_id=GT0L35 Jakob Nyström EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event