Pressmeddelande -

Inkomsttaket i sjuk- och föräldraförsäkringen höjs

Inkomsttaket i sjuk- och föräldraförsäkringen höjs från den 1 juli. Även den lägsta nivån för hel föräldrapenning höjs. Socialförsäkringsutskottet ställde sig på torsdagen bakom regeringens förslag. Inkomsttaket i sjuk- och föräldraförsäkringen höjs från drygt 24 800 kronor till drygt 33 000 kronor per månad. Det betyder att de som tjänar upp till 33 000 kronor i månaden kommer att få 80 procent av lönen från försäkringskassan när de är sjuka eller föräldralediga. Det höjda inkomsttaket kommer även att omfatta bland annat rehabiliteringspenning, havandeskapspenning, tillfällig föräldrapenning och närståendepenning. Inkomsttaket höjs bland annat för att allt fler tjänar över taket. Det höjda taket berör 1,4 miljoner arbetstagare. Det kan också vara ett sätt att främja en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten, det vill säga att män att tar ut en större del än i dag. Lägsta nivån höjs för barn födda efter den 30 juni Den lägsta nivån för hel föräldraförsäkring, de så kallade lägstanivådagarna eller garantidagarna, höjs från 60 kronor per dag till 180 kronor per dag. Höjningen gäller barn som är födda efter den 30 juni 2006. Vid adoption jämställs tidpunkten för ett barns födelse med tidpunkten när föräldern fick barnet i sin vård. Lägstanivådagarna är 90 dagar utöver den vanliga föräldraförsäkringen på 390 dagar. Ersättningen är lika för alla oavsett inkomst. De borgerliga säger nej till höjt tak i sjukförsäkringen Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om höjt inkomsttak i sjukförsäkringen. Partierna menar att mer borde göras för att minska sjukfrånvaron och att det därför är orimligt att öka statens kostnader genom att höja taket för sjukförsäkringen. Kd vill ha barndagar i stället för lägstanivådagar I stället för att höja lägstanivån vill Kristdemokraterna ersätta lägstanivådagarna med 300 så kallade barndagar. Barndagarna skulle vara värda 200 kronor och kunna användas av föräldrarna, men även överlåtas till en annan person eller till ett företag som bedriver barnomsorg utan offentligt stöd. För mer information: Ring Karin Laan, kanslichef på socialförsäkringsutskottet, på telefon 08-786 42 19. Socialförsäkringsutskottets ledamöter http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=5854 Planerad dag för debatt: Tisdagen den 16 maj. Debatten sänds via webb-tv. Planerad dag för beslut: Onsdagen den 17 maj. Dokument Regeringens proposition 2005/06:142 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/60667 Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU15 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldraförsäkring Åse Karlsen Informationssekreterare, tfn 08-786 52 60, 020-349 000

Ämnen

  • Politik