Pressmeddelande -

Nya regler om visstidsanställning och förstärkt skydd för föräldralediga

Majoriteten i arbetsmarknadsutskottet sade på torsdagen ja till ett regeringsförslag om nya regler om visstidsanställning och förstärkt skydd för föräldralediga. De borgerliga partierna vill att reglerna om visstidsanställning får en annan utformning. Lagen om anställningsskydd (LAS) förenklas genom att genom att olika former av tidsbegränsade anställningar förs samman till en anställningsform, fri visstidsanställning. Därmed försvinner till exempel säsongsanställning som anställningsform. Andra tidsbegränsade anställningar, som vikariat och när arbetstagaren har fyllt 67 år, blir kvar som i dag liksom provanställningar. De nya reglerna innebär att den som under fem år har varit anställd hos samma arbetsgivare i fri visstidsanställning i sammanlagt mer än 14 månader automatiskt ska bli tillsvidareanställd (fast anställning). Om arbetstagaren har varit provanställd ska den tiden också räknas in. En arbetstagare som har varit anställd hos en arbetsgivare ska även i fortsättningen ha företräde till återanställning. För företräde ska det i framtiden räcka med 6 månaders anställning under de senaste två åren i stället för som i dag 12 månaders anställning under de senaste tre åren. Förbud mot att missgynna föräldralediga Föräldraledighetslagen får en ny regel som förbjuder arbetsgivare att missgynna arbetssökande och arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Förbudet gäller inte om arbetsgivaren kan visa att olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av föräldraledigheten. Föräldralediga får också ett starkare skydd enligt LAS. Uppsägningstiden för en föräldraledig arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist ska börja löpa först när arbetstagaren återupptar arbetet. I dag löper uppsägningstiden medan tiden föräldraledigheten pågår. De ändringar som avser en förstärkt föräldraledighet föreslås börja gälla den 1 juli 2006. Övriga ändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2007. De borgerliga partierna reserverar sig Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i arbetsmarknadsutskottet reserverar sig. Partierna vill bland annat att säsongsanställning blir kvar som en särskild anställningsform i anställningsskyddslagen. Partierna vill också ha andra och längre kvalifikationstider för när en visstidsanställning omvandlas till fast anställning. För mer information: Ring Gunilla Upmark, kanslichef i arbetsmarknadsutskottet, på telefon 08-786 42 61. Arbetsmarknadsutskottets ledamöter Planerad dag för debatt och beslut: Torsdagen den 18 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor