Pressmeddelande -

Nytt register för alla lägenheter ska ge statistik utan blanketter

Alla bostadslägenheter ska föras in i ett register som gör det möjligt att identifiera varje lägenhet. Med registret blir det möjligt att få fram statistik för samhällsplanering och forskning utan att behöva göra folk- och bostadsräkningar med blanketter. Majoriteten i finansutskottet sade på torsdagen ja till regeringens förslag. De borgerliga partierna menar att förslaget hotar den enskildes integritet. Sverige har en lång tradition av folk- och bostadsräkningar. Folkräkningar har genomförts sedan mitten av 1700-talet och bostadsräkningar sedan 1910-talet. I dag kan staten hämta in alla uppgifter som behövs från olika register utom uppgifter om hushåll och bostäder. De nya reglerna innebär att alla bostadslägenheter ska ha en entré med en så kallad belägenhetsadress och varje lägenhet i flerbostadshus ska få ett lägenhetsnummer som registreras i lägenhetsregistret. Lägenhetsnumret, tillsammans med belägenhetsadressen, gör att varje bostadslägenhet kan identifieras. Lägenhetsregistret ska göra det möjligt för staten att folkbokföra på lägenhet, och lägenhetsnumret ska på sikt föras in i folkbokföringen. Lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet gör det möjligt att få fram statistik för hushåll och bostäder enklare och billigare än tidigare. Traditionellt har sådan statistik tagits fram genom folk- och bostadsräkningar med blanketter, den senaste från 1990. Färre uppgifter än i tidigare folk- och bostadsräkningar Majoriteten i finansutskottet – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – ser inga hot när det gäller den enskildes integritet. Det kommer inte att finnas något centralt register och antalet uppgifter i lägenhetsregistret är färre än i de traditionella folk- och bostadsräkningarna. Utskottet menar också att det redan finns lagar som i tillräcklig utsträckning skyddar den personliga integriteten. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2006. Borgerliga partierna säger nej till förslaget Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet säger i en gemensam reservation nej till regeringens förslag. De fyra partierna menar att den föreslagna utformningen av lagen om lägenhetsregister innebär ett alltför stort intrång i den enskildes personliga integritet. Vänsterpartier vill kontrollera svart handel med hyresrätter Också Vänsterpartiet reserverar sig på en punkt. Partiet är i och för sig positivt till att lägenhetsregistret införs men vill att registrets ändamål ska utvidgas till att omfatta kontroll av den svarta handeln med hyresrätter. För mer information: Ring Camilla Holmén, föredragande i finansutskottet, på telefon 08-786 43 42. Finansutskottets ledamöter http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=5404 Planerad dag för debatt och beslut: Debatt tisdagen den 16 maj och beslut onsdagen den 17 maj. Debatten sänds via webb-tv. Dokument Regeringens proposition 2004/05:171 Ny lag om lägenhetsregister http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/45600 Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU8 En ny lag om lägenhetsregister Magnus Korkala Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag