Pressmeddelande -

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 19 oktober klockan 09.00. Vid sammanträdet samråder statsminister Fredrik Reinfeldt med EU-nämnden inför mötet i Europeiska rådet den 23 oktober där fokus väntas ligga på den ekonomiska situationen i EU.  

EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och övriga ledamöter inbjuder intresserade att följa samrådet från läktaren till Skandiasalen (N3), ingång från Mynttorget 1A (se karta på riksdagens webbplats). Ackrediterade journalister har i mån av plats tillträde till Skandiasalen.  

Sammanträdet sänds även på storbilds-tv vid ingången till Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7A, och via webb-tv på riksdagens webbplats, www.riksdagen.se. Se www.svt.se/svtforum för eventuella tv-sändningar.

Tommy Forsell
Pressekreterare, tfn 08-786 57 97

Ämnen

  • Riksdag