Pressmeddelande -

Regeringen måste analysera hur minoritetspolitiken ska genomföras, visar KU:s uppföljning

Det är bra att regeringen ska satsa på att sprida kunskaperna och öka medvetenheten om Sveriges skyldigheter för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Men regeringen måste analysera mer hur politiken ska genomföras och fundera på om det behövs särregler och incitament. Det var konstitutionsutskottet (KU) enigt om när man presenterade sin uppföljning av riksdagens beslut från 1999. De nationella minoriteterna i Sverige är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Språken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Riksdagens beslut 1999 innebar ett erkännande av minoriteterna och deras språk och att språken får stöd för att hållas levande. Samiska, finska och meänkieli talas sedan lång tid tillbaka i vissa delar i landet och har därför fått mer stöd än andra minoritetsspråk. Det innebär att man har rätt att använda sitt eget språk hos domstolar och myndigheter i dessa delar av landet. Man har också rätt att få förskoleverksamhet och äldreomsorg på sitt eget språk. Information om minoriteternas rättigheter når inte ut Kommuner, landsting och myndigheter har ofta ansvaret för att genomföra minoritetspolitiken. Här ligger en av svårigheterna, menar KU. Informationen om vad lagarna innebär har inte alltid nått ut till myndigheterna. Regeringen har aviserat att den under 2006 kommer att ta fram en strategi för att sprida kunskap och öka medvetenheten om Sveriges skyldigheter enligt Europarådets konventioner om nationella minoriteter och minoritetsspråk. KU tycker att det är bra men menar också att regeringen behöver göra en vidare analys av hur minoritetspolitiken ska genomföras. Öronmärkning av medel KU menar att en sådan analys måste bygga på forskning eller utredningar av vad som påverkar hur minoritetspolitiken genomförs i praktiken. Regeringen bör också fundera på om det behövs särregler, till exempel med öronmärkning av medel, och incitament. – Med en sådan analys finns det bättre förutsättningar för att föra en konkret politik och bestämma vilka resurser som behövs för att Sverige ska kunna leva upp till minoritetskonventionen, säger KU. Studier och seminarier KU beslutade redan i november 2002 att under mandatperioden följa upp riksdagsbeslutet om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Inom ramen för uppföljningen har två forskare och riksdagens utredningstjänst gjort olika studier (se 2004/05:RFR3 Nationella minoriteter och minoritetsspråk). Studierna var underlag för ett seminarium i maj 2005. Utskottet har även hållit ett särskilt seminarium med företrädare för de nationella minoriteterna. För mer information: Ring Åse Matz, föredragande i konstitutionsutskottet, på telefon 08-786 44 18. Konstitutionsutskottets ledamöter Planerad dag för debatt och beslut: Torsdagen den 11 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning