Pressmeddelande -

Riksdagens IPU-delegation medverkar på konferens i Nairobi

Interparlamentariska unionens (IPU) 114:e församling äger rum den 7-12 maj i Kenyas huvudstad Nairobi. En riksdagsdelegation under ledning av andre vice talman Kerstin Heinemann (fp) deltar i konferensen. I delegationen ingår också ordförande och vice ordförande i den svenska IPU-delegationen: Berndt Ekholm (s) och Henrik S Järrel (m) samt Veronica Palm (s), Anders Ygeman (s), Erling Bager (fp), Else-Marie Lindgren (kd) och Peter Pedersen (v). Ett övergripande tema under konferensens generaldebatt är att främja demokratin och hjälp till att bygga upp de demokratiska institutionerna. Vice talman Kerstin Heinemann och Henrik S Järrel kommer att tala om dessa frågor under generaldebatten. De svenska ledamöterna håller också anföranden i utskotten: * Else-Marie Lindgren och Peter Pedersen deltar i första utskottets arbete. Där behandlas parlamentens roll när det gäller stärkt kontroll av illegal handel med lätta vapen. * Andra utskottet behandlar parlamentens roll i miljöarbetet och i kampen mot miljöförstöring. Här medverkar Berndt Ekholm och Erling Bager. * Veronica Palm och Anders Ygeman deltar i tredje utskottet, som behandlar frågan om hur parlamenten kan främja effektiva sätt att bekämpa allt slags våld mot kvinnor. Dessutom har den svenska IPU-delegationen föreslagit att man som ett särskilt angeläget ämne även tar upp frågor som har aktualitet i relationerna med den muslimska världen. Berndt Ekholm kommer att bevaka frågan. Utöver själva konferensen ska överläggningar äga rum med företrädare för det kenyanska samhället. Det blir även överläggningar med andra länders delegationer, då bland annat frågan om FN:s reformering tas upp, där Sverige har starka intressen. Parallellt pågår generalsekreterarassociationens (ASGP) möte, där riksdagsdirektör Anders Forsberg är president. IPU bildades 1889 och har i dag 143 nationella parlament som medlemmar. IPU är en internationell organisation för parlament i självständiga stater som har till ändamål att främja kontakter och erfarenhetsutbyte mellan parlament och parlamentariker världen över och verka för fred och samarbete mellan folken och för stärkandet av den representativa demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna. IPU har sitt sekretariat i Genève. Sedan år 2002 deltar IPU med observatörsstatus i FN:s arbete. Ytterligare upplysningar Lämnas i första hand av Berndt Ekholm (s) ordförande, mobil 070-641 50 15, Henrik S Järrel (m) vice ordförande, mobil 070-693 47 00, eller av sekreteraren Lars Starell, mobil 070-376 06 80. Christina Green Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48

Ämnen

  • Politik

Relaterade event