Pressmeddelande -

Riksdagsledamöter deltar i internationellt möte om hiv/aids

Riksdagsledamöterna Marina Pettersson (s) ledamot i socialutskottet, och Ewa Björling (m) ledamot i utrikesutskottet, deltar den 1 juni i ett internationellt möte om hiv/aids i New York. Mötet arrangeras av Interparlamentariska unionen (IPU), tillsammans med UNAIDS och UNDP, parallellt med FN:s generalförsamlings högnivåmöte den 31 maj – 2 juni för uppföljning av generalförsamlingens specialsession i juni 2001 om hiv/aids. Vid det gemensamma IPU/UNAIDS/UNDP-mötet har riksdagsledamoten Ewa Björling (m) inbjudits att hålla ett anförande om behovet av att minska gapet mellan lagstiftningen och den praktiska tillämpningen för att bättre kunna bekämpa hiv. Riksdagsledamoten Ewa Björling kommer också att delta i ett av fem rundabordssamtal som arrangeras under FN:s generalförsamlings högnivåmöte och där hålla ett anförande om uppföljningen av FN:s deklaration från 2001 om bekämpning av hiv/aids och det förebyggande arbetet. - Det är oerhört viktigt att politiker världen över förstår vikten av långsiktiga satsningar när det gäller utveckling av ett vaccin mot HIV. Dessutom måste kvinnors rättigheter och ökat inflytande prioriteras tydligare för att vi fortsatt skall kunna bedriva ett effektivt arbete mot spridningen av HIV, säger riksdagsledamoten Ewa Björling (m). Marina Pettersson (s) och Ewa Björling (m) ingår dessutom i biståndsminister Carin Jämtins delegation vid FN:s generalförsamlings högnivåmöte. - Vår medverkan som parlamentariker i biståndsministerns delegation visar på den vikt som Sveriges regering och riksdag tillskriver parlamentarikers centrala roll i arbetet mot hiv/aids, säger riksdagsledamoten Marina Pettersson (s) i en kommentar inför mötet. Riksdagen har våren 2005 behandlat globala frågor om bl.a. hiv/aids genom det sammansatta utrikes- och socialutskottets betänkande om globala smittsamma sjukdomar (2004/05:USoU1). För ytterligare information kontakta: Ewa Björling (m), riksdagsledamot och ledamot av utrikesutskottet, mobil 0708-12 20 57 Marina Pettersson (s), riksdagsledamot och ledamot av socialutskottet, mobil 0706-71 03 64 Martin Brothén, föredragande utrikesutskottet, mobil 0762-18 00 49 Christina Green Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48

Ämnen

  • Politik