Pressmeddelande -

Skuldsaneringen ska bli enklare och snabbare

Det ska bli enklare och gå snabbare att ansöka om skuldsanering. Majoriteten i lagutskottet ställde sig på tisdagen bakom regeringens förslag om en ny skuldsaneringslag. Lagen ska börja gälla den 1 januari 2007. Den stora skillnaden mot tidigare är att kronofogdemyndigheten ska kunna fatta beslut om skuldsanering även i de fall fordringsägarna säger nej. Ett sådant beslut ska kunna överklagas till tingsrätten. Dagens krav på att skuldsatta ska göra ett eget försök att komma överens med fordringsägarna innan de får ansöka om skuldsanering slopas. På så sätt ska skuldsatta snabbare kunna komma igång med skuldsaneringen. Skuldsanering innebär att den skuldsatta under en period, oftast fem år, ska leva på begränsade ekonomiska resurser och att det överskott som eventuellt finns fördelas mellan fordringsägarna. Om den skuldsatta har möjlighet att betala tillbaka pengar fastställs en betalningsplan. Liksom tidigare har kommunerna ansvar för att lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Genom den nya lagen får Konsumentverket ett ansvar för att stödja kommunernas budget- och skuldrådgivning. "Berättigar dålig betalningsmoral" menar m, kd och c Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill ha kvar kravet på att skuldsatta ska göra ett eget försök att komma överens med fordringsägarna. Partierna menar att det ska vara en grundprincip i samhället att var och en gör rätt för sig och tar ansvar för sig själv och sin privatekonomi. Att ta bort det egna försöket skulle berättiga dålig betalningsmoral. M, kd och c vill inte heller att kronofogdemyndigheten ska besluta i sådana ärenden som i dag avgörs i domstol. För mer information: Ring Annika Åkerlind, föredragande på lagutskottet, på telefon 08-786 42 16. Lagutskottets ledamöter Planerad dag för debatt och beslut: Torsdagen den 18 maj. Debatten sänds via webb-tv. Dokument * Regeringens proposition 2005/06:124 * Lagutskottets betänkande 2005/06:LU35 Ny skuldsaneringslag Åse Karlsen Informationssekreterare, tfn 08-786 52 60, 020-349 000

Ämnen

  • Politik