Pressmeddelande -

Trafikutskottet efterlyser snabba åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen

Trafikutskottet vill att regeringen skyndar på arbetet mot den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen. Ett enigt utskott uppmanar därför regeringen att påskynda sitt beredningsarbete. Det skulle innebära att en lagrådsremiss presenteras med förslag på åtgärder redan under denna mandatperiod. Enligt regeringens utredning Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen undanhåller taxinäringen årligen intäkter på 4 miljarder kronor. Det motsvarar mellan 20 och 25 procent av branschens totala omsättning. Det omfattande skattefusket innebär att seriösa företagare utsätts för snedvriden konkurrens. För att snabba på arbetet mot den ekonomiska brottsligheten vill trafikutskottet att regeringen snarast slutför sitt beredningsarbete. Det skulle innebära att regeringen under denna mandatperiod lämnar en remiss till lagrådet med förslag på åtgärder. På så sätt skulle ett förslag till riksdagen kunna presenteras redan i höst. Regeringens utredning har bland annat föreslagit att det ska bli obligatoriskt att föra över informationen från taxametern till en redovisningscentral. Lagrådet granskar lagförslag på uppdrag av regeringen eller ett utskott i riksdagen för att se att förslagen inte krockar med gällande lagar. Lättare att straffa svarttaxiförare Trafikutskottet sade även ja till regeringens lagförslag som innebär att den som utfört en enstaka körning med svarttaxi ska kunna dömas till böter. På så vis ska det bli lättare att bekämpa svarttaxikörningarna. Lagändringen ska börja gälla den 1 juli. Den 1 april 2007 införs också ett nytt, praktiskt körprov för den som ansöker om taxiförarlegitimation. För mer information: Ring Susanne Lindstedt, föredragande på trafikutskottet, på telefon 08-786 43 72. Trafikutskottets ledamöter Planerad dag för debatt: Fredagen den 12 maj. Debatten sänds via webb-tv. Planerad dag för beslut: Tisdagen den 16 maj. Dokument * Regeringens proposition 2005/06:109 * Regeringens utredning SOU 2004:102 * Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU14 Åtgärder mot svarttaxi m.m. http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=45&sq=1&ID=mkfpkf7D6_5_4 Åse Karlsen Informationssekreterare, tfn 08-786 52 60, 020-349 000

Ämnen

  • Politik