Pressmeddelande -

Världsmöte för parlamentariker i Nairobi

Drygt 600 parlamentariker från 116 länder är denna vecka samlade i Kenyas huvudstad Nairobi för att delta i IPU:s (Interparlamentariska unionen) årliga församling. Ett nytt rekord slogs i IPU:s historia, då andelen kvinnliga parlamentariker vid mötet uppgick till närmare 30%. De tre huvudfrågorna som behandlas är kontrollen av lätta vapen, kampen mot miljöförstöringen och våld mot kvinnor. Församlingen kommer också att göra ett uttalande om det brådskande behovet av livsmedelsstöd för att lindra hungersnöden i Afrika. - En avgörande faktor för att lyckas med det demokratifrämjande arbetet är naturligtvis den politiska viljan i det land man samarbetar med, betonade riksdagens andre vice talman Kerstin Heinemann i generaldebatten. Debatten var inriktad på hur man kan stärka de demokratiska institutionerna i världen. När Kerstin Heinemann berörde riksdagens demokratifrämjande samarbete med andra länders parlament tog hon också upp jämställdhetsaspekterna och respekten för de mänskliga rättigheterna som grundläggande värden. - Den okontrollerade spridningen av lätta vapen måste motverkas genom internationell samverkan, underströk Else-Marie Lindgren, som varit med om att utarbeta resolutionen om lätta vapen. I sitt anförande sade hon också: Att vi som parlamentariker måste ge ett kraftfullt stöd till FN:s arbete på detta område och särskilt fästa uppmärksamheten på att kvinnor och barn är extra utsatta grupper i väpnade konflikter. Veronica Palm valdes in i samordningskommittén för de kvinnliga parlamentarikerna. Det är fem år sedan Sverige var representerat i kommittén. Vid IPU-församlingen i Nairobi deltar en riksdagsdelegation under ledning av andre vice talman Kerstin Heinemann (fp). I delegationen ingår också Berndt Ekholm (s) och Henrik S Järrel (m) samt Veronica Palm (s), Anders Ygeman (s), Erling Bager (fp), Else-Marie Lindgren (kd) och Peter Pedersen (v). Ytterligare upplysningar Lämnas i första hand av Berndt Ekholm (s) ordförande, mobil 070-641 50 15, Henrik S Järrel (m) vice ordförande, mobil 070-693 47 00, eller av sekreteraren Lars Starell, mobil 070-376 06 80. Christina Green Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48

Ämnen

  • Politik