Skip to main content

​Svensk Trädgård har utsett sin eldsjäl!

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2016 11:30 CEST

Lagom till öppnandet av trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar är det dags för traditionsenlig utdelningen av Riksförbundet Svensk Trädgårds eldsjäl, den åttonde i ordningen. Utmärkelsen som delas ut årligen går till en medlem en ”doldis”, som entusiasmerar och osjälviskt arbetar för sin förening. I år är det Hans Elvingson i Herrljunga Trädgårdsförening som uppmärksammas för sitt arbete. Gunnel Carlson intervjuar honom på scen under torsdagen och delar tillsammans med förbundsdirektör Inger Ekrem ut ett diplom och ett presentkort på växter.

Hans Elvingson har under många år varit delaktig i Herrljunga Trädgårdsförenings fortlevnad och utveckling både som styrelseledamot, valberedning, kursledare och inspiratör. Hans stora intresse för fruktodling har föreningens medlemmar och andra fått nytta av genom beskärningskurser, ympkurser och fruktutställningar, vilka ingår i föreningens programpunkter. Biodlingens nytta för våra trädgårdar har han även praktiserat så sambandet i naturen kan han med trovärdighet förmedla.

Herrljunga Trädgårdsförening är en av Svensk Trädgårds nära 160 lokalföreningar. Föreningen fyller i år 107 år tillsammans med sina 260 medlemmar. Ordförande Lars-Åke Söderblom berättar om Hans Elvingsons engagemang inom föreningen och motiveringen som ligger till grund för utmärkelsen:

– Hans har förmågan att entusiasmera både nybörjare och mer vana odlare. Han uppdaterar sig kontinuerligt och tar del av nya rön på området, experimenterar och testar nyheter, samt delar med sig av sina erfarenheter till andra. Dessutom föreläser han hos andra föreningar och breddar på så vis trädgårdsintresset till nytillkomna odlingsentusiaster. Han har under lång tid samlat på sig gamla äppelsorter som han idag ympar in i Hembygdsparken för att där kunna bevaras och ge glädje åt besökande. Hans sprudlande engagemang och glimten i ögat gör honom till den eldsjäl han är.


Vill du veta mer kontakta:

Lars-Åke Söderblom, ordförande Herrljunga Trädgårdsförening. Tel. 0705-807642 E-post britta.soeder@swipnet.se. Se www.herrljungatradgard.org

Inger Ekrem, förbundsdirektör Riksförbundet Svensk Trädgård. Tel. 0705-333357 E-post inger.ekrem@tradgard.org. www.tradgard.org

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare.