Pressmeddelande -

Större överskott än väntat i april

Statens betalningar i april uppvisade ett överskott på 17,5 miljarder kronor. Det är 0,8 miljarder kronor mer än i Riksgäldskontorets senaste prognos. Det primära överskottet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 17,7 miljarder kronor, helt enligt prognos. Men vissa delflöden i prognosen avvek. Skatterna blev ca 4 miljarder kronor högre än prognos. Dessutom var Riksgäldskontorets nettoutlåning till myndigheter drygt 2 miljarder kronor lägre än beräknat. Att utfallet ändå blev som prognos beror på att statens utdelning från Vattenfall AB på ca 6 miljarder kronor, som vi hade räknat med skulle betalas in i april, istället kommer att betalas i maj. Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,8 miljarder kronor lägre än beräknat. För tolvmånadersperioden t.o.m. april uppgick lånebehovet till - 32 miljarder kronor (ett överskott). Statsskulden var 1 243 miljarder kronor i slutet av april. Revidering av månadsprognosen för maj Förändringen beror huvudsakligen på en omfördelning mellan månader av utdelningsinkomster från statliga bolag. Utdelningen från Vattenfall AB på ca 6 miljarder kronor låg i vår prognos för april och kommer istället i maj. Därtill flyttas 4 miljarder kronor avseende Teliasonera AB från juli till maj. Resterande 3 miljarder kronor är utdelningsinkomster vi inte tidigare haft med i prognosen, i huvudsak från Venantius AB. Riksgäldskontorets tidigare prognos för lånebehovet i maj var ett överskott på 15,8 miljarder kronor. Den revideras med 13,0 miljarder kronor till ett överskott på 28,8 miljarder kronor. För årsprognosen är dock effekten av detta endast 3 miljarder kronor. Nya reviderade årsprognoser för 2006 och 2007 och nya månadsprognoser för juni till oktober och publiceras den 21 juni 2006. Utfallet av statens lånebehov för maj publiceras den 8 juni 2006, kl. 9.30. Frågor besvaras av: Tord Arvidsson, tfn 08-613 47 53

Ämnen

  • Ekonomi, finans