Poliser utbildas i att använda OC-spray

Tid 9 Maj 2006 13:30 – 13:30

Plats Ryttarns Mosse, Jönköping

Nu utbildas länets poliser i att använda OC-spray eller ”pepparspray” som är den mera vanliga benämningen. OC-sprayen kommer att ingå som ytterligare ett hjälpmedel i polisens utrustning. OC betyder Oleoresin Capsicum, som är det latinska namnet för växtsaften från paprikafrukten. Capsaicin är den verksamma beståndsdelen. När capsaicinet träffar ögonen uppstår smärta, ögonen sluts reflexmässigt och den som träffas får mycket svårt att hålla ögonen öppna. Sprayen sköljs ur ögonen med kallt vatten. Den normala återhämtningstiden för den som blivit sprayad med OC-spray är 10-60 minuter. OC-sprayen kommer inte att ersätta vare sig batong eller tjänstevapen, utan är ett komplement till dessa. Medias representanter hälsas välkomna till en demonstration av OC-sprayen När: Tisdagen den 9 maj kl. 13.30 Plats: Ryttarns Mosse, Jönköpings Skyttegilles anläggning Vägbeskrivning: Rv 31, strax intill Ekhagen, tag av mot Ryttarns Mosse, efter cirka två kilometer tag vänster mot Ryttarns Mosse, Jönköpings Skyttegilles anläggning Kontaktperson: Johan Wahlberg, inspektör, Närpolisområde Jönköping, Polismyndigheten i Jönköpings län, tel. 07068-54 67 22

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

Relaterat innehåll